Doktor.se

TBE, fästingburen hjärninflammation

Medicinskt granskad

TBE är en sjukdom som beror på ett virus som sprids av fästingar. De flesta får lindriga besvär, men ungefär en tredjedel får en inflammation i hjärnan och ryggmärgen som kan bli allvarlig. Det går att skydda sig mot sjukdomen genom vaccination.

Orsak till TBE

TBE står för Tick Borne Encephalitis, som är engelska för fästingburen encefalit. Encefalit är ett annat ord för hjärninflammation. Orsaken till TBE är ett virus som tillhör gruppen flavivirus och som smittar vid fästingbett. Sjukdomen uppstår under perioden då fästingarna är aktiva, det vill säga under vår, sommar och höst.

TBE - Inkubationstid

TBE har en inkubationstid, tiden från tillfället då du blev smittad till att du blir sjuk, som oftast är mellan 10 och 14 dagar. I enstaka fall kan inkubationstiden vara både kortare och längre. Sjukdomen smittar inte från person till person.

Symtom på TBE

Symtomen vid TBE varierar, och brukar delas upp i två faser. Den första fasen vara i ungefär fyra till fem dagar och ger typiska symtom av virussjukdom som:

Därefter försvinner symtomen och de flesta har då tillfrisknat helt. Hos en av fyra personer övergår sjukdomen i en andra fas efter en vecka. Hos dessa har viruset spridits till centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) och där en inflammation med symtom som:

  • stelhet i nacken

  • huvudvärk

  • ljusskygghet (jobbigt att se ljus)

  • illamående och kräkningar

I den andra fasen kan det komma andra symtom som svårigheter att gå, talrubbningar och påverkan på minnet och koncentrationsförmågan.

TBE – riskområden

Viruset som ger TBE förekommer främst i södra och mellersta Sverige. Majoriteten av fallen kommer från regionerna Stockholm, Sörmland, Uppsala och Västra Götaland. Östersjökusten samt områdena runt Mälaren, Vänern och Vättern är särskilt drabbade. Men riskområdet är större än så, fläckvis spritt från region Skåne till Gävleborg och statistiken över rapporterade fall de senaste åren visar att TBE sprider sig successivt västerut och fler och fler fall anmäls från Värmland, Västmanland och Örebro. 

Varje år insjuknar 200-300 personer i TBE. Ändå är risken att drabbas av TBE efter enstaka fästingbett relativt liten, även i riskområden. Däremot sett över längre tid är trenden att det insjuknar fler och fler för varje år, och att smittan gradvis breder ut sig utanför de kända riskområdena.

TBE – vaccin

Vuxna och barn från ett års ålder kan vaccinera sig mot TBE. Vaccinet rekommenderas för personer som bor i högriskområden, antingen permanent eller i sommarboenden. Vaccination rekommenderas också för personer som ofta vistas i skog och mark i riskområden.

Du kan vaccinera dig på många ställen, till exempel på vårdcentraler och vaccinmottagningar. Vaccinet ges i tre doser enligt ett visst schema för att uppnå god skyddseffekt. Vaccinet behöver fyllas på med en ny dos efter tre år och därefter vart femte år för fortsatt skydd.

Doktor.se erbjuder vaccin mot TBE i vaccinbussar som åker till de städer där TBE-smitta är vanlig. Läs mer här.

Det är viktigt att skydda dig mot fästingbett även om du är vaccinerad, eftersom fästingbett kan ge både TBE och borrelia, en annan fästingburen sjukdom som det inte finns vaccin mot. De viktigaste åtgärderna är att bära täckande kläder när du är i skog och mark och att hitta och ta bort eventuella fästingar så snabbt som möjligt.

Behandling vid TBE

Vid hjärninflammation är det viktigt att snabbt få vård, och ofta krävs inläggning på sjukhus. Det finns ingen botande behandling mot TBE. Däremot finns olika typer av behandlingar som riktar sig mot symtom av sjukdomen. 

Barn får vanligen lindrigare sjukdom, medan äldre har högre risk för ett allvarligare förlopp. De flesta blir helt friska efter TBE men det kan ta flera månader. Ungefär en tredjedel får långdragna och i vissa fall bestående besvär av bland annat trötthet och minnesstörningar. Det förekommer dödsfall i TBE, men risken är liten. Den som en gång haft TBE får livslång immunitet (skydd).

När bör jag söka vård?

Om du kan ha fått ett fästingbett och får symtom på hjärninflammation som stel nacke, ont i muskler och hög feber ska du söka vård akut.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan hjälpa dig med bedömning av symtom och rådgivning. Vid symtom som kan bero på hjärninflammation behöver du söka fysisk vård.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-04-16Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-05