Doktor.se

Hepatit C

Hepatit C är ett virus som ger upphov till leverinflammation. Utan behandling kan det orsaka svåra leverskador. Hepatit C virus smittar genom blod. Med behandling kan de flesta med hepatit C bli botade. Hepatit C är en global sjukdom och i världen finns totalt cirka 170 miljoner smittade.

Orsak till hepatit C

Hepatit C är en infektion som främst drabbar levern. Infektionen orsakas av hepatit C-virus (HCV). Det finns flera varianter av viruset, så kallade genotyper. Forskare har identifierat sju olika genotyper av HCV, och mer än 67 subtyper. Vissa genotyper av viruset är lättare att behandla än andra. Därför har det betydelse att ta reda på genotypen inför behandling. HCV av genotyp 2 är den mest lättbehandlade, och genotyp 3 den mest svårbehandlade.

Hepatit C - smittvägar

Infektionen smittar via blod. Det kan ske genom att du får in blod från en smittad person i ditt eget blod. Innan 1992 testades inte blod från blodgivare för hepatit C. Därför kan personer som fått blodtransfusion innan dess ha smittats. Likaså personer som fått en blodtransfusion i ett land som inte kontrollerar blodgivare på samma sätt. Här är exempel på hur hepatit C kan överföras:

 • Genom att dela sprutor och utrustning som används för att injicera narkotika. Detta är en av de vanligaste smittvägarna i Sverige idag. Viruset kan överleva upp till två månader i infekterade sprutor.

 • Vid samlag, särskilt vid anala samlag eller om slemhinnor skadas vid samlaget.

 • Vid stickskador, till exempel om vårdpersonal råkar sticka sig själva med en använd nål.

Symtom på hepatit C

Sjukdomen delas in i en akut fas och en kronisk fas. Alla som smittas med hepatit C får först en akut infektion, som hos de flesta går obemärkt förbi, eller misstas för något annat. Den akuta infektionen kommer en till tre månader efter smittotillfället och kan ge symtom som varar i någon vecka upp till tre månader, till exempel:

 • trötthet

 • illamående

 • gulfärgade ögonvitor, och om du är ljushyad kan huden se lätt gulaktig ut

 • feber

 • värk i kroppen

Ungefär en fjärdedel av de som smittas blir friska efter den akuta fasen. Hos resten blir viruset kvar i kroppen och ger upphov till kronisk hepatit C. De flesta som har kronisk hepatit C märker inte av det förrän levern är mycket skadad.

Långt gången kronisk hepatit C kan ge symtom som:

 • att du blöder lättare

 • att du lättare får blåmärken

 • att du känner dig trött

 • att du får dålig aptit

 • att du får gulfärgade ögonvitor och om du är ljushyad kan huden se lätt gulaktig ut

 • att du får mörkfärgad urin

 • att huden kliar

 • att du får svullna ben

 • att du går ner i vikt utan anledning

Kronisk hepatit C kan leda till skrumplever, levercirros, som i sin tur ökar risken för levercancer. Hepatit C är en av de vanligaste orsakerna till levertransplantation i Sverige.

Vad kan jag göra själv?

Om du är smittad med hepatit C är det vissa saker du behöver tänka på:

 • Undvik alkohol och vissa läkemedel. Alkohol skadar levern, och eftersom din lever redan är skör av infektionen är det viktigt att vara försiktig med alkohol. En del läkemedel bryts ner i levern. Rådgör med din läkare innan du använder läkemedel, även de som är receptfria.

 • Vaccination mot hepatit A och B. Alla som har hepatit C rekommenderas att vaccinera sig mot andra hepatit-former för att skydda levern.

 • Följ smittskyddslagen. Hepatit C är en sjukdom som ingår i smittskyddslagen och därför måste du följa vissa regler som skyddar andra från smitta. Du måste informera om att du har sjukdomen om du ska få sjukvård eller tandvård, om någon kommit i kontakt med ditt blod eller om du ska ha samlag med någon. Om du blöder ska du vara noggrann med att sätta på plåster. Alla papper, bindor, plåster och annat som har blod på sig ska förpackas i plast innan du kastar det. Du får information om de regler som gäller av din läkare.

Idag finns behandling som gör att du kan bli botad från hepatit C. När du är virusfri kan du leva som alla andra, och behöver inte ta hänsyn till särskilda regler längre.

Behandling vid hepatit C

Det finns ännu inget hepatit C-vaccin som kan förebygga smitta, men det finns behandling som botar kronisk hepatit C. Idag finns effektiv behandling mot hepatit C och nästan alla som behandlas blir friska. Läkemedlen ges som en kur i åtta till tolv veckor, beroende på vilken genotyp av viruset du har och hur långt gången din infektion är. De läkemedel som används i dag ges som tabletter.

Innan behandlingen behöver läkaren ta prover för att få reda på vilken form, genotyp, av viruset du har samt om din lever har blivit skadad eller ärrad av infektionen. Behandlingen anpassas utifrån dessa provsvar.

När bör jag söka vård?

Om det finns en risk för att du kan ha smittats med hepatit C bör du testa dig på en vårdcentral eller infektionsmottagning. Du bör testa dig om något av följande stämmer in:

 • Om du har injicerat narkotika och delat utrustning med någon, till exempel spruta eller nålar.

 • Om du har fått en blodtransfusion före 1992 eller fått blodtransfusion i ett annat land.

 • Om du har haft samlag med en person som har hepatit C.

 • Om du är född i ett land där hepatit C är vanligt.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

För att ställa diagnosen hepatit C krävs provtagning som inte kan utföras via digital vård. Doktor.se har vårdcentraler på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om hepatit C

Några frågor och svar kring hepatit C.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-09Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-08