Lungcancer

Lungcancer drabbar främst personer som är runt 70 år, och är väldigt ovanligt hos personer som är yngre än 40 år. Det är en av de vanligaste typerna av cancer i Sverige. I de flesta fall beror lungcancer på rökning. Om lungcancer upptäcks tidigt, är det ibland möjligt att operera bort den.

Vad är lungcancer?

Lungcancer är när det växer en cancertumör i någon av lungorna. Det finns många olika typer av lungcancer som växer olika snabbt. Några av de vanligaste är:

 • Adenocarcinom, som utgår från lungans körtelceller. Det är den vanligaste formen av lungcancer och kallas också körtelcancer.
 • Skivepitelcancer, som börjar växa i luftrören.
 • Småcellig cancer, som växer snabbt och har ofta spridit sig till andra kroppsdelar när den upptäcks. Den här lungcancern står för ungefär 15 procent av all lungcancer.

Orsak till lungcancer

Mellan 80 och 90 procent av all lungcancer beror på rökning. Lungcancer har de senaste 20 åren ökat bland kvinnor, och samtidigt minskat bland män. Det beror på att rökning ökade hos kvinnor under andra halvan av 1900-talet, samtidigt som den minskade hos män.

Du har också ökad risk att drabbas av lungcancer om du i ditt arbete haft långvarig kontakt med byggmaterialet asbest, som förbjöds i Sverige 1976. Om du både varit utsatt för asbest och röker har du stor risk att få lungcancer.

Symtom på lungcancer

Lungcancer ger symtom från luftvägarna. Det finns risk för att du har lungcancer om du är över 40 år, röker eller har rökt, och under mer än sex veckor har haft något symtom som:

 • hosta
 • att din vanliga rökhosta försämrats
 • blodiga upphostningar
 • väsande eller pipande andning
 • heshet
 • andfåddhet utan att du ansträngt dig.

Andra symtom på lungcancer kan vara att du

 • får många lunginflammationer
 • får ont i bröstet
 • tappar matlusten och går ner i vikt
 • känner dig ovanligt trött.

Vad kan jag göra själv?

Du kan minska risken för att få lungcancer genom att hålla dig rökfri, eller sluta röka om du röker. Det finns idag bra läkemedel som hjälper dig att sluta röka, som din läkare kan skriva ut. Du kan även få stöd i form av till exempel sluta röka-linjen, som finns både per telefon och som chatt.

Behandling vid lungcancer

Om lungcancer upptäcks i ett tidigt stadium, går det ibland att operera bort den. Även strålbehandling och cytostatika kan användas i behandling av lungcancer.

Ibland har cancern redan hunnit sprida sig när den upptäcks, och då går det inte att få bort den. Då kan du få läkemedel som bromsar förloppet och lindrar symtomen.

När bör jag söka vård?

Om du är över 40 år, och är rökare eller före detta rökare, bör du söka vård ifall du haft något av dessa symtom i sex veckor eller mer:

 • hosta
 • att din vanliga rökhosta försämrats
 • blodiga upphostningar
 • väsande eller pipande andning
 • smärta i bröstet eller skuldror utan förklaring
 • ofrivillig och snabb viktnedgång
 • heshet
 • andfåddhet utan att du ansträngt dig.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Misstänker du att du har lungcancer bör du söka dig till en vårdcentral. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om lungcancer

Vad har lungcancer för dödlighet?

Dödligheten i lungcancer beror på när tumören upptäcks. Hos de personer där lungcancern upptäcks så pass tidigt att det går att få bort den, kan sex av tio friskförklaras efter fem år.

Vilka undersökningar görs om man misstänker lungcancer?

Om en läkare misstänker att du har lungcancer, kan du få göra en slätröntgenundersökning av lungorna. Finns det något tumörmisstänkt på bilden, får du gå vidare med en skiktröntgenundersökning (datortomografiundersökning), som är en mer noggrann röntgenundersökning. Ofta undersöks då även binjurarna och levern, eftersom lungcancern kan sprida sig dit. Ibland beställer läkaren en skiktröntgenundersökning direkt.

För att veta vilken typ av lungcancer det är behöver läkarna ta ett cellprov från tumören. Detta kallas för bronkoskopi och görs genom en liten kamera förs ner i lungorna, en kamera som också kan knipsa av en liten bit av lungan. Sedan studeras cellprovet i mikroskop. Om tumören ligger i lungans ytterkant kan läkaren istället få ut ett cellprov genom att sticka in en nål genom bröstväggen. Det kan också bli aktuellt med röntgenundersökningar av hjärnan och skelettet för att se om cancern spridit sig dit.

Hur känns lungcancer?

Symtom på lungcancer kommer främst från luftvägarna. Vanliga symtom är hosta, heshet, blodiga upphostningar, biljud när du andas och andfåddhet. Du kan också känna dig trött, få ont i bröstet och tappa matlusten.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2022-02-18
Granskare: Seika Lee, Medicinsk Chef - Doktor.se
Senast granskad: 2022-08-03
 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med