Doktor.se

Lungemfysem

Medicinskt granskad

Lungemfysem är när lungvävnaden förstörs, så att lungornas syreupptagningsförmåga försämras. Då kan du bli andfådd, först i samband med att du rör dig, men så småningom även i vila. Lungemfysem är oftast orsakat av rökning och är då en del av sjukdomen KOL. Lungemfysem kan inte läka ut när det väl uppstått.

Vad är lungemfysem?

Lungemfysem är en sjukdom som gör att du blir andfådd. Luftvägarna kan liknas vid ett träd, där luftstrupen är stammen och resten av luftvägarna motsvaras av grenar och kvistar. Längst ut i lungträdet sitter klasar av luftbubblor som kallas alveoler, ungefär som vindruvor sitter längst ut på en vinranka. 

Hos personer med lungemfysem är alveolerna skadade. Innerväggarna i alveolerna försvagas och går sönder, så att det bildas några större alveoler istället för många små. Det minskar lungornas kontaktyta utåt, vilket gör att lungorna inte fungerar som de ska. Den stora kontaktytan med många små blåsor är nödvändig för att effektivt kunna göra sig av med gammal luft som innehåller koldioxid, och få in ny luft full med syre.

När en person med lungemfysem andas ut kommer all gammal luft som innehåller koldioxid inte hinna ut, utan en del blir kvar i lungorna. Det gör att det inte finns tillräckligt med utrymme för att andas in ny syrerik luft.

Det finns olika typer av lungemfysem:

 • Lungemfysem som ses hos rökare med KOL (denna form är överlägset vanligast).

 • Lungemfysem som uppkommer hos personer med alfa-1-antitrypsinbrist.

 • Lungemfysem som är associerat med spontanpneumothorax (att luft kommit in i lungsäcken).

 • Lungemfysem som uppstår i utläkta infektioner.

Orsak till lungemfysem

Den vanligaste orsaken till lungemfysem är rökning, och tillståndet är oftast en del i sjukdomen KOL. Lungemfysem i samband med KOL uppstår som ett direkt resultat av skadliga ämnen i tobaksröken.

Andra, mindre vanliga orsaker till lungemfysem är:

 • Medfödd brist på alfa-1-antitrypsin, ett protein som skyddar lungorna mot kroppens egna bakteriedödande enzymer. 

 • Exponering av farliga ämnen i vissa arbetsmiljöer, till exempel de som uppkommer vid förbränning av biobränslen.

 • Luftföroreningar.

Symtom på lungemfysem

Lungemfysem ger symtom i form av en gradvis tilltagande andfåddhet. I början kommer ofta andfåddheten enbart i rörelse, men när tillståndet förvärras kan du känna dig andfådd även i vila. Du kan dock ha lungemfysem i många år utan att ha några symtom.

Vad kan jag göra själv?

Lungemfysem utvecklas oftast i samband med sjukdomen KOL. Har du blivit diagnosticerad med KOL är det viktigaste du kan göra för din hälsa att sluta röka. Du kan få hjälp att sluta röka via Sluta röka-linjen eller via din vårdcentral. Det finns läkemedel som hjälper dig i ditt rökstopp, både tabletter som minskar suget och nikotinbaserade läkemedel som plåster och tuggummi.

Det finns flera andra saker du kan göra för att förbättra din hälsa om du har lungemfysem. Här är några exempel:  

 • Undvik passiv rökning, luftföroreningar och yrkesexponering av skadliga ämnen.

 • Förebygg luftvägsinfektioner genom till exempel influensa- och pneumokockvaccin.

 • Regelbunden fysisk aktivitet, till exempel i form av promenader. Ju mer fysiskt aktiv du är, desto långsammare kommer sjukdomen att utvecklas.

Behandling vid lungemfysem

Behandlingen liknar den som ges vid kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Vissa läkemedel kan göra att symtomen lindras, men det finns inget som kan bota sjukdomen. Om sjukdomen gått långt kan du behöva behandling med syrgas. Det går att få syrgasbehandling i hemmet.

Vid riktigt svåra former av lungemfysem kan det bli aktuellt med lungtransplantation. 

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om något av följande stämmer in:

 • Om du tror att du drabbats av KOL med lungemfysem.

 • Om du misstänker att du har lungemfysem av någon annan anledning.

 • Om har andningssvårigheter som inte ger med sig med medicinering.

Om du har mycket svårt att andas, eller plötsligt får svårt att andas ska du söka vård akut genom att ringa 112.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Lungemfysem är oftast en del av sjukdomen KOL. För en utredning av luftvägsbesvär som kan bero på KOL behövs fysisk undersökning och provtagning som inte kan utföras via digital vård. Samma sak gäller om du tror att du kan ha drabbats av emfysem av en annan anledning. Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till.

Vill du ha hjälp med att sluta röka kan du via ett digitalt besök på Doktor.se få receptbelagda läkemedel som hjälper till att stoppa suget.

Frågor och svar om lungemfysem

Några frågor och svar kring lungemfysem.

18 December, 20201 September, 2023