Doktor.se

Ljumskbråck

Medicinskt granskad

Ljumskbråck är ett vanligt problem som beror på att det har bildats en utbuktning genom en försvagad del av bukväggen. Det kan se ut som en säck som buktar ut vid ljumsken eller pungen. Bråcket kan göra ont, särskilt om du hostar, böjer dig eller lyfter något tungt. Ljumskbråck går inte över av sig själv, men behöver inte medföra problem. Ljumskbråck hos barn opereras nästan alltid. Hos vuxna opereras bråck som ger besvär, till exempel bråck som gör ont eller blir större.

Orsak till ljumskbråck

Bukväggen består av vävnad och muskler och håller magens organ på plats. Ibland är det inte uppenbart vad som orsakat ljumskbråcket, men det kan bero på saker som:

 • ökat tryck inuti buken

 • att det finns en svag punkt i bukväggen

 • fysiskt krävande rörelser

 • graviditet

 • långvariga problem med förstoppning som gör att du krystar på toaletten

 • kronisk hosta eller ständiga nysningar

Ljumskbråck hos barn är nästan alltid medfött, och har uppstått under fosterutvecklingen. Hos vuxna uppstår ljumskbråck senare i livet när musklerna försvagats på grund av ålder i kombination med andra saker, till exempel fysiskt tungt arbete eller ständiga hostningar. Ljumskbråck kallas för hernia inguinalis eller inguinalbråck inom vården. Ljumskbråck som sitter vid låret kallas för lårbråck eller femoralbråck.

Hos män går sädesledaren genom muskellagren i bukväggen, vilket ger en risk för försvagad bukvägg. Det är ett skäl till att män oftare drabbas av ljumskbråck. Ljumskbråck delas också in i direkt eller indirekt bråck. När bråcket går längs sädesledaren kallas det indirekt ljumskbråck.

Hos män är indirekt ljumskbråck vanligast. Kvinnor drabbas mer sällan av ljumskbråck över huvud taget, men när det händer är det oftare lårbråck. Lårbråck ger större risk för inklämning, vilket kan ge skador på tarmen. Det är viktigt att få rätt diagnos och vård. Det kan vara svårt även för läkare att skilja mellan inguinalbråck och femoralbråck, särskilt hos kvinnor.

Symtom på ljumskbråck

Ljumskbråck kan ge symtom som:

 • en utbuktning vid ljumsken

 • smärta eller brännande känsla i utbuktningen

 • smärta i ljumsken som blir mer uttalad när du böjer dig, hostar eller lyfter tungt

 • smärta och svullnad runt testiklarna vid utbuktning i pungen hos män

Ibland kan ljumskbråcket fastna och klämmas åt där det buktar ut från bukväggen. Det går då inte att trycka tillbaka bråcket. Det kan göra att blodflödet till utbuktningen stryps, så att innehållet i bråcksäcken riskerar att dö. Det kallas för inklämt ljumskbråck och är ett allvarligt tillstånd som kräver vård direkt.

Symtom på inklämt ljumskbråck är till exempel:

 • illamående och kräkningar

 • feber

 • plötslig smärta som kan bli värre och värre

 • att det gör mycket ont i ljumsken, magen eller pungen

 • att det inte längre går att trycka tillbaka bråcket

 • om utbuktningen blir röd, lila eller mörknar

 • om det blir helt stopp i tarmarna, så varken gaser eller avföring kan passera

Vad kan jag göra själv?

Du kan prova att lindra besvären, här är exempel på vad du kan göra:

 • I vissa fall går det att trycka tillbaka bråcket. Det kan gå lättare om den som har bråcket ligger i ryggläge med böjda ben och knäna uppåt.

 • Du kan lindra smärta med receptfria läkemedel.

 • Undvik att lyfta tungt och sådan typ av träning som ger besvär.

Behandling vid ljumskbråck

Ljumskbråck går inte över utan behöver tas bort genom en operation. Barn opereras i princip alltid, oavsett om de inte har symtom. För vuxna görs en bedömning beroende på hur stort bråcket är och om det ger besvär. Det är inte alltid nödvändigt att operera.

Ibland kan det hjälpa med ett bråckband, till exempel i väntan på operation. Det håller tillbaka bråcket, vilket kan lindra symtom och förhindra att bråcket förvärras.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om du misstänker att du eller ditt barn har ljumskbråck.

Sök vård akut om du eller ditt barn får symtom som kan bero på inklämt ljumskbråck.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av symtom. För behandling av ljumskbråck krävs fysisk vård.

Frågor och svar om ljumskbråck

Några frågor och svar kring ljumskbråck.

1 Mars, 202119 September, 2023