Doktor.se

Afte

Medicinskt granskad

Vad är afte?

Afte är gulvita, ovala blåsor eller sår inuti munnen som gör ont. Afte, som också kallas aftösa sår eller aftös stomatit, är ofarligt och läker oftast ut av sig självt inom två veckor. Afte får du oftast som barn. Efter 20-årsåldern brukar benägenheten att få afte klinga av.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra läkare och sjuksköterskor hjälpa dig med bedömning och rådgivning och i vissa fall skriva ut läkemedel. Doktor.se har även fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Typiskt vid afte är gulvita sår som gör ont. Slemhinnan runt såret är ofta röd och irriterad.

Orsak till afte

Orsaken till aftös stomatit är inte klarlagd. Afte är vanligare i vissa familjer än i andra, vilket kan tyda på att miljömässiga eller ärftliga faktorer spelar in. Vissa forskarrön tyder på att det finns en koppling mellan vitaminbrist och afte, andra studier pekar mot att det finns ett samband mellan afte och autoimmuna sjukdomar. Det verkar som att stress eller skador på munslemhinnan kan vara utlösande faktorer för att få afte.

Symtom på afte

Afte kännetecknas av blåsor och sår i munslemhinnan som är:

  • ovala

  • gulvita

  • 2-8 mm i diameter

  • smärtsamma vid beröring.

Runt om blåsorna och såren är slemhinnan röd och irriterad.

Vad kan jag göra själv?

För att lindra smärtan vid afte i munnen kan du testa följande:

  • byta tandkräm till en mildare variant, som inte håller starka lösningsmedel

  • pröva en mjukare tandborste, eftersom hårda tandborstar kan skada munslemhinnan

  • vara försiktig med mat som kan ge rispor i munslemhinnan, som knäckebröd

  • använda tandkrämer och munskölj som kan minska antalet aftösa sår (finns på apotek).

Behandling vid afte

Afte behöver oftast inte behandling. Vid svår afte kan du av läkare få recept på munhålepasta med kortison, som dämpar smärtan och skyndar på läkningen. Du kan också få recept på lokalbedövande gel.

När bör jag söka vård?

Om du har så stora besvär från din afte att du har svårt att äta bör du söka vård. Du bör också söka hjälp om dina blåsor eller sår inte försvunnit efter två veckor, eller om du har återkommande besvär.

Frågor och svar om afte

Några frågor och svar kring afte.

27 Oktober, 202018 September, 2023