Doktor.se

Mun

Medicinskt granskad

Det är mycket vanligt att få blåsor och sår runt munnen eller i munnen. Andra vanliga besvär i munnen är muntorrhet och dålig andedräkt, som också kan hänga ihop med varandra.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig bedöma symtom, ge råd och behandling. Om det behövs skriver vi ut läkemedel på recept eller hänvisar dig vidare för fortsatt utredning och behandling.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-10-16Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18