Doktor.se

Tandvärk

Medicinskt granskad

Tandvärk kan göra väldigt ont. Det kan ila, kännas som en huggande smärta eller en molande värk. Tandköttet kan svullna upp och ibland bildas en böld kring den drabbade tanden. Utan behandling kan tanden dö.

Vad hjälper mot tandvärk?

Om du har väldigt ont i tänderna kan du tillfälligt ta smärtstillande läkemedel. För att bli av med tandvärken behöver dock orsaken till smärtan åtgärdas. Hos vuxna kan det innebära att rengöra under ett svullet tandkött, laga ett hål i en tand, göra en rotfyllning, eller dra ut en tand som inte kan räddas. När barn har ont i munnen är det ofta för att en ny tand spricker fram, men det kan också vara ett hål i en tand.

När bör jag söka hjälp?

Kontakta en tandläkare om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har slagit i en tand.

 • Du har ont i en tand eller i käke, och smärtan inte går över.

 • Du har ilningar i en eller flera tänder som inte går över.

Sök genast hjälp om du har något av nedanstående besvär:

 • Du har slagit ut en tand, en tand har blivit väldigt lös eller har skiftat läge.

 • Du har svårt att gapa eller svälja.

 • Du har svullnat upp runt tänderna och har feber.

Orsak till tandvärk

Tandvärk beror oftast på att en tandnerv infekterats av bakterier och att en inflammation uppstått. Det kan ha olika orsaker:

 • Hål i en eller flera tänder: Ett hål i en tand börjar med ett hål i emaljen och sedan i tandbenet. Om hålet inte lagas blir det djupare och större och når till slut tandnerven. Om tandköttet nöts bort av att du exempelvis borstar tänderna för hårt, blir tandroten oskyddad. Eftersom tandroten saknar den hårda emaljen på ytan är den mycket känsligare och kan lättare skadas.

 • En rotfyllning: En rotfyllning är en lagning av en tand. Ibland kan det finnas bakterier kvar under rotfyllningen. Det kan också komma in bakterier i tanden efter att den lagats, om lagningen inte blir helt tät.

 • Nya tänder: När en ny tand växer ut kan det vara svårt att hålla rent. Tandköttet kan därför bli inflammerat. Det är vanligt när visdomständerna växer ut men kan också hända när barn får sina permanenta tänder.

 • Tandskador: Du kan bita sönder en tand eller så kan tänder skadas vid en olycka, som exempelvis ett fall eller om du får ett slag mot käken. Det kan också bildas sprickor i en tand.

 • Tandlossning: Tandkött och käkben kan infekteras vid tandlossning.

Symtom på tandvärk

Det är inte alltid lätt att avgöra var tandvärk kommer ifrån eftersom smärtan kan stråla ut från den skadade tanden. Du kan exempelvis få ont i ena sidan av käken eller i ett öra.

Vid tandvärk kan du få symtom som

 • att du känner huggande smärta

 • återkommande molande värk

 • ilningar i en eller flera tänder, av exempelvis kall eller varm mat

 • att området kring tanden svullnar

Du kan också få problem med

 • att du får svårt att äta

 • att du får svårt att borsta tänderna

 • att du får svårt att sova

 • att du blir trött och irriterad

 • att du känner oro.

Ilningar kan exempelvis uppstå när du äter varm eller kall mat. Du kan också få ilningar av luften som kommer in i munnen när du andas. Om du har ett hål i tanden kan det ila redan när hålet nått en bit in i tandbenet. Värken blir sedan intensivare när hålet blir djupare och närmar sig tandbenet. En molande smärta och svullnad kan uppstå om inflammationen sprider sig utanför rotspetsen in i käkbenet.

Förebygga tandvärk

Att borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm är det bästa sättet att förebygga tandvärk. Tänk på att ta tillräckligt med tandkräm – rekommendationen är en sträng på ungefär två centimeter. Om det känns mycket kan du ta en bit för överkäken, och fylla på med tandkräm när du börjar på nederkäken. Att tillföra fluor är extra viktigt när barn får nya tänder, eftersom nya tänder är extra känsliga.

Följ också nedanstående råd:

 • Ät mat som är bra för tänderna, det vill säga undvik för mycket sötsaker och stora mängder fruktjuice och läskedrycker.

 • Småät inte mellan måltiderna.

 • Använd tandtråd eller mellanrumstandborstar, beroende på hur mycket plats du har mellan tänderna.

 • Använd helst en elektrisk tandborste som roterar och vibrerar.

 • Gå till tandläkaren regelbundet så att eventuella hål upptäcks tidigt.

 • Om du ofta får hål i tänderna, använd kariesförebyggande medel rekommenderade av din tandläkare eller tandhygienist.

Behandling av tandvärk

Behandling av tandvärk beror på vad som orsakat den:

 • Om tandköttet är inflammerat behöver en tandläkare eller tandhygienist rengöra under det svullna tandköttet.

 • Om du har tandvärk på grund av ett hål i en tand behöver den lagas

 • Om inflammation i pulpan gått för långt så att pulpan dött behöver hela den döda pulpan tas bort. Tandroten rengörs sedan och fylls. Det kallas för en rotfyllning.

 • Om en rotfyllning inte är tät behöver den göras om.

 • Ibland är en rotfyllning inte ett alternativ och tanden kan behöva dras ut.

 • Antibiotika kan behövas som tillägg till övrig behandling för att stoppa en infektion från att sprida sig till resten av kroppen, exempelvis till hjärtat.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du har tandvärk behöver du träffa en tandläkare som kan avgöra vad smärtan beror på.

Frågor och svar om tandvärk

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-11-24Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18