Doktor.se

Njurbäckeninflammation

Medicinskt granskad

Njurbäckeninflammation är en allvarligare form av urinvägsinfektion som ger symtom som hög feber, frossa, illamående och ont i ländryggen.

Vad är njurbäckeninflammation?

Njurbäckeninflammation är en sorts urinvägsinfektion som drabbat de övre urinvägarna, njurar och njurbäcken. Infektionen kallas inom vården för pyelonefrit.

Orsaker till njurbäckeninflammation

Den vanligaste orsaken till njurbäckeninflammation är en vanlig urinvägsinfektion (blåskatarr) som förvärrats. Bakterierna har då spridit sig vidare uppåt i urinvägarna och orsakat infektion i njurar och njurbäcken.
Det finns även andra orsaker till njurbäckeninflammation, till exempel att urinen av någon anledning inte transporteras ut ordentligt genom urinvägarna. Urin som stannar kvar längs vägen kan ge tillfälle för bakterier att föröka sig.

Symtom på njurbäckeninflammation

Det typiska förloppet är att först ha symtom på urinvägsinfektion, till exempel att behöva kissa oftare än normalt och att det gör ont att kissa. Då infektionen sprider sig uppåt till njurar och njurbäcken tillkommer fler och värre symtom, till exempel:

  • hög feber

  • frossa

  • illamående

  • ont i ländryggen, ibland mer tydligt åt ena sidan

  • urin som luktar illa 

  • blod i urinen

Njurbäckeninflammation hos barn

Det är ganska vanligt att barn får urinvägsinfektioner, och de ska alltid behandlas. Om barn får njurbäckeninflammation får de liksom vuxna förvärrade symtom, ter sig mycket sjuka, har ofta hög feber och kan vara svåra att få kontakt med.

Vad kan jag göra själv?

När du har symtom som tyder på njurbäckeninflammation räcker det inte med egenvård, utan du ska kontakta vården för utredning och behandling. Det är viktigt att inte vänta för länge så du riskerar att skada njurarna. Det finns också risk att njurbäckeninflammation ger blodförgiftning om den inte behandlas.

Behandling av njurbäckeninflammation

Njurbäckeninflammation behandlas med antibiotika. Vilken sort och hur länge du behöver behandling beror på din hälsa i övrigt och vilken sorts bakterier som orsakat infektionen. Om infektionen upptäcks tidigt kan det räcka med tablettbehandling, men om det gått långt och du är mycket sjuk kan du behöva starta behandlingen på sjukhus.

När bör jag söka vård?

Om du har symtom som tyder på njurbäckeninflammation ska du inte vänta utan kontakta vården för utredning och behandling.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du är osäker på de symtom du har kan vi hjälpa dig med rådgivning och bedömning. Om du har tydliga symtom på njurbäckeninflammation är det inte lämpligt med digital vård, utan då behöver du en fysisk undersökning och provtagning för utredning och behandling. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

6 Mars, 202018 September, 2023