Doktor.se

Blod i urinen

Blod i urinen kallas inom vården för hematuri och är ett symtom som kan bero på flera olika saker. Vanliga orsaker till synligt blod i urinen är att du har en urinvägsinfektion, njursten eller prostatasjukdom. I sällsynta fall blod i urinen vara ett symtom på cancer i urinvägarna, särskilt hos äldre. Om du ser blod i urinen bör du söka vård för att få hjälp att ta reda på orsaken, så du kan få rätt behandling.

Mikroskopisk eller makroskopisk hematuri

Om det finns så mycket blod i urinen att det syns med blotta ögat kallas det för makroskopisk hematuri. Det kan också vara så små mängder att det bara märks vid undersökning med mikroskop eller en teststicka. Det kallas då för mikroskopisk hematuri. 

Tänk på att ibland kan urinen se rödfärgad ut på grund av att du ätit rödbetor eller för att menstruationsblod har blandats i urinen. Urinen kan också bli rödfärgad om du tar läkemedel som innehåller röda färgämnen, eller fått i dig starkt röda färgämnen via kosten.

Orsaker till blod i urinen

Små mängder blod i urinen som upptäcks vid provtagning (mikroskopisk hemturi) kan finnas utan att det finns någon särskild orsak, särskilt om det inte finns några andra symtom. Det kan till exempel komma lite blod i urinen om du ansträngt dig kraftigt, eller om det läcker från någon liten irritation någonstans. Det går då över av sig själv utan åtgärd.

I vissa fall kan blod i urinen komma från slidan, till exempel på grund av mens, mellanblödning eller en sjukdom i underlivet. Det är ibland svårt att själv avgöra var blodet kommer ifrån.

Blod i urinen kan vara ett symtom på sjukdom. Ålder och andra samtidiga symtom är viktiga ledtrådar till vad som kan ligga bakom.  Här är exempel på tillstånd som kan ge hematuri:

  • Urinvägsinfektion. En vanlig orsak till blod i urinen är en urinvägsinfektion, även om det inte är alla urinvägsinfektioner som ger detta symtom.

  • Urinrörskatarr. Vid infektion i urinröret, urinrörskatarr, kan det komma blod i urinen.

  • Njursten. Blod i urinen kan bero på njursten, särskilt hos personer över 50 år.

  • Förstorad prostata. Blod i urinen hos män kan bero på förstorad prostata, då prostatan kan trycka mot urinröret och orsaka små blödningar.

  • Skada på njurarna. Om du fått ett slag, en spark eller fallit så njurarna kan ha skadats kan det ge en blödning som syns i urinen.

  • Njurinflammation. En orsak till hematuri som är vanligare hos barn. 

  • Njurbäckeninflammation. Kan ge hematuri, och andra symtom som feber, frossa och smärta i ländryggen.

  • Tumörsjukdom. En mer sällsynt orsak till blod i urinen är att det beror på en tumör någonstans i urinvägarna eller prostatacancer.

Behandling vid blod i urinen

När du söker vård för blod i urinen behöver din läkare först utreda vad det kan bero på. Din ålder, andra symtom du har, hur länge du haft symtomen, om det kommer blod hela tiden eller då och då är viktiga ledtrådar. Du kan också behöva lämna prover, eller genomgå andra undersökningar. Behandlingen anpassas sedan beroende på vad som är orsaken. Ibland behövs ingen behandling alls, utan det går över av sig själv.

När bör jag söka vård?

Om du ser blod i urinen ska du söka vård för att få hjälp att ta reda på vad det kan bero på.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

För att utreda orsaken till blod i urinen behövs fysisk undersökning. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på flera orter som du kan vända dig till.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-11-20Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18