Doktor.se

Njursvikt

Medicinskt granskad

När du har njursvikt fungerar njurarna sämre, och kan inte utsöndra vatten och skadliga ämnen till urinen lika bra som innan. Kronisk njursvikt utvecklas långsamt, medan akut njursvikt kommer plötsligt. Njursvikt kan ha många olika orsaker, och vilken behandling du får beror på orsaken till din njursvikt.

Vad är njursvikt?

Njurarnas funktion i kroppen är att filtrera blodet, och sedan separera det som ska behållas från det som ska skickas ut med urinen. Varje njure består av över en miljon blodkärlsnystan (glomerulus) som blodet pressas genom. Blodkärlen i nystanet innehåller små hål som blodet kan passera genom. På andra sidan varje blodkärlsnystan finns en tratt som så småningom leder till urinröret. När det filtrerade blodet färdas mot urinröret, återtas de ämnen som kroppen behöver, medan resten åker ut med urinen. Om du drabbas av njursvikt har njurarnas funktion försämrats, så att onödigt vatten och skadliga ämnen istället stannar kvar i kroppen.

Orsak till njursvikt

Vi som jobbar inom vården brukar dela upp njursvikt i akut njursvikt och kronisk njursvikt.

Akut njursvikt kommer plötsligt och går ofta över helt igen. Det beror oftast inte på en sjukdom i njurarna utan istället på en tillfällig rubbning i vätskebalansen eller hinder i urinvägarna. Här är exempel på tillstånd som kan orsaka akut njursvikt:

 • vätskebrist, vilket får blodvolymen att minska och gör så att för liten mängd blod kommer fram till njurarna för att filtreras

 • en njursten som sitter mellan njure och urinblåsa, och hindrar urinen från att komma ner till urinblåsan

 • en tumör i urinvägarna, eller en förstorad prostatakörtel, som också hindrar urinens utflöde

 • sorkfeber, en virussjukdom som kan ge akut njursvikt

 • svampförgiftning, till exempel av svampen toppig giftspindling (tidigare kallad toppig giftspindelskivling)

 • blodsjukdomar, till exempel myelom

 • reumatiska sjukdomar, till exempel SLE

Kronisk njursvikt kommer smygande, ofta under flera decennier, och är vanligtvis orsakad av en sjukdom som påverkat njurarna, till exempel:

Symtom på njursvikt

Njursvikt ger symtom beroende på hur pass försämrad njurens funktion är. Vanliga symtom på lätt försämring är:

 • att det kommer blod när du kissar

 • att det skummar när du kissar

Om dina njurars funktion försämrats ordentligt, uppkommer symtom som:

 • trötthet

 • att det kliar på kroppen

 • nedsatt aptit

Har du riktigt allvarlig njursvikt, kan du få:

 • kräkningar och illamående

 • bensvullnad

 • större blödningsbenägenhet

 • andningssvårigheter

 • förändringar i hjärtrytmen

Vad kan jag göra själv?

Högt blodtryck, högt blodsocker och rökning skadar dina blodkärl, även de som finns i njurarna. Var därför noga med att ta dina mediciner mot högt blodtryck och diabetes och sluta röka ifall du röker, vare sig du utvecklat njursvikt eller inte.

En del läkemedel, till exempel vissa blodtryckssänkande och smärtstillande mediciner, kan framkalla njursvikt om du tar dem efter kraftiga diarréer eller kräkningar. För att förhindra akut njursvikt ska du därför göra uppehåll med sådana mediciner om du blir magsjuk. Läs i informationen som medföljer förpackningen, eller på fass.se om det gäller de mediciner du tar.

Behandling vid njursvikt

Akut njursvikt behöver ofta behandlas på sjukhus. Vanliga åtgärder är intravenös vätska, och att ta bort det hinder som blockerar urinvägarna om det finns ett sådant. De flesta som har akut njursvikt blir helt bra igen.

Vid kronisk njursvikt blir njurarnas funktion sämre och sämre, och det finns ingen behandling som kan stoppa förloppet. Dock finns det mediciner som gör att försämringen inte går lika snabbt, och mediciner som kan hjälpa mot symtomen som njursvikt ger. Vid riktigt svåra fall av njursvikt krävs dialys eller njurtransplantation.

När bör jag söka vård?

Njursvikt ger symtom först när njurarnas funktion är markant nersatt. Därför ska du inte vänta med att söka vård om du har symtom på njursvikt. Sök vård ifall du din vårdcentral eller en jouröppen mottagning ifall:

 • du upptäcker blod i urinen

 • din urin skummar

 • du kissar mindre än vanligt

 • du är illamående, trött och det kliar på kroppen.

Om du känner att du är kissnödig men inte kan kissa, ska du genast söka vård en vårdcentral, en jouröppen mottagning eller en akutmottagning.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Njursvikt är ett tillstånd som inte lämpar sig för digital vård. Misstänker du att du har njursvikt bör du söka dig till en vårdcentral eller en jouröppen mottagning. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om njursvikt

Några frågor och svar kring njursvikt.

24 November, 202018 September, 2023