Doktor.se

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken är en vanlig orsak till sämre synskärpa hos personer över 60 år. Det finns två olika typer av åldersförändringar – en våt och en torr variant. Torra åldersförändringar är vanligast och ger symtom som kommer långsamt. Den våta formen kan ge symtom snabbt, inom veckor till månader, och kräver behandling.

Vad är åldersförändringar i gula fläcken

Gula fläcken, makula, är ett två till tre millimeter stort område mitt på näthinnan. I gula fläcken sitter syncellerna som tätast, och ju tätare de sitter desto skarpare är synen.

Det är mycket vanligt att få sämre syn efter 60-årsåldern, och ofta beror det på förändringar i gula fläcken. Det finns två slags förändringar:

 • Torra förändringar. Vanligaste formen, som gör att syncellerna bryts ner långsamt. Synen försämras gradvis över lång tid, ofta många år. Börjar vanligen i ena ögat och kommer senare även på det andra ögat.

 • Våta förändringar. En mer ovanlig form som kommer snabbare. Synen försämras inom veckor eller någon månad. Beror på att det bildas nya tunna och sköra blodkärl bakom näthinnan. Blodkärlen läcker, och ger upphov till svullnad. Läckaget och svullnaden skadar syncellerna, så att synen försämras. Det är viktigt att snabbt få behandling.

En del personer som haft torra åldersförändringar i gula fläcken utvecklar med tiden den våta formen av åldersförändringar.

Orsaker till åldersförändringar i gula fläcken


Det är ingen som riktigt vet varför de åldersrelaterade förändringarna uppstår. Sannolikt är det en kombination av ärftlighet och miljöfaktorer.

Risken för att få åldersförändringar i gula fläcken anses till exempel öka av dessa faktorer:

 • Ålder. Vanligast hos personer över 60 år.

 • Ärftlighet. Om du har en nära genetisk släkting med sjukdomen.

 • Rökning. Risken att drabbas ökar om du röker eller ofta utsätts för cigarettrök.

 • Hjärt-kärlsjukdom. Om du har en sjukdom som påverkar ditt hjärta och dina blodkärl, till exempel för höga kolesterolvärden.

Symtom på åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken ger symtom som gör det svårt med synskärpa och detaljseende. Det är främst synen i mitten av synfältet som påverkas, och inte det perifera seendet. Symtomen kan drabba ena eller båda ögonen. Om bara ena ögat är drabbat kan det andra ögat ofta kompensera för det svagare ögat, vilket gör att synnedsättningen till en början inte märks så mycket.

Symtomen varierar från person till person, men kan till exempel vara

 • att du ser små fläckar i mitten av synfältet

 • att allt ser suddigare ut i mitten av synfältet

 • att du får svårare att anpassa ögonen till svag belysning

 • att du ser färger mindre intensivt, allt ser gråaktigt ut

 • att enstaka bokstäver eller delar av ord faller bort när du läser texter

 • att du får svårare att känna igen ansikten

 • att du får svårare att bedöma avstånd, gäller särskilt om bara ena ögat är drabbat.

Med tiden kan synskärpan helt gå förlorad i mitten av synfältet och ersättas av en mörkare eller suddigare fläck.

Vid den våta formen av åldersförändringar är det också vanligt med symtom som:

 • att raka linjer ser krokiga ut

 • att ansikten ser förvrängda ut.

Behandling vid åldersförändringar i gula fläcken

Det finns ingen effektiv behandling vid torra åldersförändringar i gula fläcken.

Vid våta förändringar är det viktigt att snabbt få behandling som bromsar bildandet av nya blodkärl och dämpar svullnaden i ögat. Behandlingen botar inte sjukdomen, men kan undvika att fler synceller skadas och därmed bromsa sjukdomsförloppet. Det vanligaste är att ge behandling i form av en injektion i ögat. Du får först lokalbedövning och injektionen gör sällan ont. Hur många injektioner som behövs varierar beroende på hur sjukdomen utvecklar sig.

En ögonbottenundersökning kan visa om du har ett förstadium till våta åldersförändringar i gula fläcken. Förstadiet kallas för drusen, och är inlagringar av slaggprodukter i de celler som finns under gula fläcken. Ibland rekommenderas tillskott av extra vitaminer och mineraler vid mycket drusen, eftersom det i enstaka fall kan minska risken att utveckla våta åldersförändringar.

Vad kan jag göra själv?

Det finns flera saker du kan göra själv för att försöka fördröja åldersrelaterade förändringar i gula fläcken:

 • Rök inte. Se till att få hjälp att sluta röka om du röker.

 • Ät hälsosamt. Mat som förebygger problem med hjärta- och kärl kan också ge bättre ögonhälsa.

 • Gå på regelbundna hälsokontroller. Om du har högt blodtryck, höga blodfetter eller någon hjärt- eller kärlsjukdom är det viktigt att du går på regelbundna hälsokontroller och ser till att dina värden ligger på bra nivåer, och att du får en bra behandling.

 • Kontrollera synen regelbundet. Se också till att kontrollera din syn med jämna mellanrum. Då kan du själv ha koll på om din syn blir sämre. Du kan också titta på raka linjer med ett öga i taget för att upptäcka om linjer blir krokiga, som kan vara ett symtom på våta åldersförändringar.

Leva med åldersförändringar i gula fläcken

Här är saker du kan göra själv för att underlätta i vardagen.

 • Ta pauser. Det skadar inte att använda ögonen som vanligt, men däremot kan det underlätta att vila ögonen om du blir trött.

 • Använd läsglasögon och förstoringsglas. Se till att ha så starka läsglasögon som du behöver. Förstoringsglas kan också underlätta för att se liten text.

 • Öka textstorleken. Anpassa textstorleken på de skärmar du använder så det blir lätt att läsa.

 • God belysning. Se till att ha god belysning när du läser, och gärna riktad läsbelysning.

 • Synhjälpmedel. Om synen blir mycket dålig kan du behöva synhjälpmedel. Din läkare kan skicka remiss till en syncentral för att prova ut de hjälpmedel som passar dig.

 • Solglasögon. Om ögonen har svårare att ställa om till olika ljus är det skönt att använda solglasögon för att slippa bli bländad.

 • Ljudböcker och radio. Om du har svårt att läsa böcker och tidningar kan du lyssna på ljudböcker och höra nyheterna på radio.

 • Bilkörning. Om din syn blir mycket försämrad kan det hända att du inte längre uppfyller de krav som gäller för att få köra bil eller andra motordrivna fordon. Din ögonläkare kommer i så fall att informera dig om det.

När bör jag söka vård?

Om du märker att synen försämras är det bra att kontakta en optiker eller vårdcentral för att undersöka den.

Sök vård så snart det går om något av följande stämmer in:

 • Om din syn snabbt försämras eller om mitten av synfältet försvinner.

 • Om du märker att du ser raka linjer som krokiga eller sneda, eller om du ser ansikten som sneda.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge rådgivning. Om det behövs kan vi hjälpa dig med remiss till ögonläkare.

Frågor och svar om åldersförändringar i gula fläcken

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-12-10Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18