Doktor.se

Hörselnedsättning

Medicinskt granskad

Hörselnedsättning kan vara medfött eller komma senare i livet. Vanliga orsaker till hörselnedsättning som utvecklas senare i livet är naturligt åldrande och öronvax. Det finns många olika typer av behandling för hörselnedsättning. Vilken som passar för dig beror på orsaken till din hörselnedsättning.

Vad är hörselnedsättning?

Hörselnedsättning innebär att höra sämre, eller inte alls, på ena örat eller båda öronen. Det kan vara ett medfött tillstånd, eller utvecklas senare i livet. Plötslig hörselnedsättning kan bero på en öronsjukdom eller att du utsatts för ett väldigt starkt ljud. Smygande hörselnedsättning kan bero på öronvax eller åldersrelaterad hörselnedsättning.

Orsak till hörselnedsättning

Örat har tre delar: Ytterörat, mellanörat och innerörat. Ytterörat fångar upp ljudet och leder det vidare in i örat. Mellanörat sitter bakom trumhinnan och förstärker ljuden vi hör. I innerörat omvandlas ljudet till nervimpulser som vår hjärna kan tolka. Sjukvården brukar dela upp hörselnedsättningar i två grupper: Hörselnedsättning på grund av ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning. 

Hörselnedsättning på grund av ledningshinder betyder att något är fel på örats förmåga att leda ljudet in till innerörat.

Felet kan sitta antingen i ytterörat eller i mellanörat och bero på:

 • öronvax

 • öroninflammation (särskilt vanligt hos barn)

 • vätska i mellanörat (särskilt vanligt hos barn)

 • otoskleros, en sjukdom som gör att benen i mellanörat blir stela

Sensorineural hörselnedsättning uppkommer när det är fel på innerörat, och överledningen av nervimpulser från örat till hjärnan inte fungerar som de ska.

Det kan till exempel vara en följd av:

 • att du utsatts för ljud som skadat innerörat (kan vara både plötsliga ljud och buller över längre tid)

 • att du fötts med en ärftlig hörselskada

 • att din mamma hade en infektion med cytolomegavirus när hon var gravid med dig

 • en bakterieinfektion med Borrelia

 • en virusinfektion, till exempel med herpesvirus

 • Meniéres sjukdom, som ger attacker av hörselnedsättning, tinnitus och yrsel och så småningom en permanent hörselnedsättning

Hörselnedsättning hos barn

Det är viktigt att hörselnedsättning hos barn upptäcks tidigt, eftersom hörseln är viktig för språkutvecklingen. Den första hörselundersökningen erbjuds redan några dagar efter födseln, oftast på samma sjukhus där barnet har förlösts. Testet heter OAE (otoakustiska emissioner) och går ut på att skicka in svaga ljud i barnets öra. Därefter mäts styrkan på det ljud som kommer tillbaka. På så sätt går det att märka om innerörat fungerar. Uppföljande hörselundersökningar genomförs sedan på BVC.

Vid åtta månaders ålder genomförs en undersökning som kontrollerar att barnet kan lokalisera ett ljud och vända sig mot det. Vid fyra års ålder görs en lekaudiometri, då barnet till exempel får lägga en ring på en pinne när det hör ett ljud. Om det behövs görs sedan vidare utredning av öron-näsa-hals-specialist. 

Symtom på hörselnedsättning

Ett vanligt första symtom på hörselnedsättning är att du tycker att andra pratar tyst, eller att det är svårt att höra vad någon säger när många människor pratar samtidigt.

Det är också vanligt att andra anmärker på att du har väldigt högt ljud på till exempel radion eller tv:n. Barn med hörselnedsättning sätter sig gärna väldigt nära när de ser på tv eller andra skärmar.

Vad kan jag göra själv?

För att undvika att hörselnedsättning uppkommer, bör du skydda dig från buller och starka ljud. Om du arbetar i en bullrig miljö bör du alltid följa skyddsföreskrifterna.

Åtgärder vid hörselnedsättning

De åtgärder som sätts in är olika beroende på orsaken till den försämrade hörseln. I vissa fall kan det främst röra sig om hjälpmedel som förbättrar hörseln och underlättar vardagen, till exempel: 

 • hörapparat

 • förstärkt dörrklocka

 • telefon med förstärkt ringsignal

 • väckarklocka med vibrator

Det finns hörapparater även för små barn. Hörapparaten hjälper dock inte om barnet har kraftigt nedsatt hörsel. Då kan barnet istället få ett kokleaimplantat, som omvandlar ljud till elektriska impulser. Ju tidigare det opereras in, desto bättre förutsättningar har barnet hjälpas av implantatet. Även vuxna kan få kokleaimplantat. 

Om en sjukdom som går att operera är orsaken till din hörselnedsättning, till exempel otoskleros, kan du komma att behandlas med operation. Du kan också få träning i teckenspråk, som del i behandlingen för hörselnedsättning.

Vid tillfällig hörselnedsättning på grund av vaxpropp, öroninflammation eller vätska i mellanörat åtgärdas dessa problem. Hos barn med vätska i mellanörat kan det bli aktuellt med en remiss till öron-näsa-halsspecialist för att tömma ut vätskan och lägga in ett dränage i trumhinnan (rör i örat) för att hålla passagen öppen.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du har nedsatt hörsel bör du söka vård på din vårdcentral. Sök vård direkt på din vårdcentral, en jouröppen mottagning eller akutmottagning om du har något av följande symtom:

 • plötslig hörselnedsättning på ena örat

 • om du hör sämre efter ett slag mot huvudet eller efter dykning

 • om du hör sämre och samtidigt har yrsel

 • om du hör sämre och samtidigt har ont i örat

Om du misstänker att ditt barn har nersatt hörsel, sök vård hos BVC, din vårdcentral eller närmaste barn-och ungdomsmedicinska mottagning (BUM) – eller akut om ditt barn har några av symtomen ovan.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid hörselnedsättning behövs undersökning och provtagning på vårdcentral. Doktor.se har fysiska mottagningar på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om hörselnedsättning

Några frågor och svar kring hörselnedsättning.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-18Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18