Doktor.se

Hypoglykemi

Medicinskt granskad

Hypoglykemi är detsamma som lågt blodsocker. Det är ett tillstånd som är vanligast hos personer som får behandling mot diabetes. Behandlingen vid diabetes går ut på att sänka blodsockret, men den regleringen kan vara svår, vilket gör att blodsockret ibland kan sjunka till för låga nivåer. Du behöver då få i dig mera socker för att öka blodsockret till en normal nivå. Tillståndet kan bli allvarligt, men om du snabbt får behandling är det ofarligt och du blir helt återställd.

Vad är hypoglykemi?

Hypoglykemi är ett tillstånd som innebär att blodsockret sjunker under normala nivåer. Hypo betyder under och glukos är ett annat ord för blodsocker. Glukos är en viktig källa till energi för kroppen, särskilt för hjärnan. Vid diabetes har kroppen svårt att själv reglera blodsockernivån, vilket gör att den blir för hög. Behandlingen går därför ut på att sänka blodsockret. Det kan vara svårt att justera behandlingen vid diabetes, vilket gör att blodsockret ibland blir alltför lågt.

Orsak till hypoglykemi

Den främsta orsaken till hypoglykemi är behandling av diabetes. Om det blivit en obalans mellan hur mycket du ätit, tränat och hur mycket insulin eller annan blodsockersänkande behandling du fått, kan blodsockret sjunka för mycket.

Du kan få hypoglykemi om du har diabetes och har

 • ätit för lite i förhållande till din dos av blodsockersänkande läkemedel

 • varit mer fysiskt aktiv än vanligt.

Andra orsaker kan vara att du

 • druckit alkohol, vilket kan ha en effekt på blodsockret som sitter i även dagen efter

 • även tar så kallade betablockare, läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsvikt, vilka kan maskera symtomen på hypoglykemi.

Om du haft diabetes i många år kan kroppen få svårare att motverka hypoglykemi.

Symtom på hypoglykemi

Symtom på hypoglykemi är

 • att du känner dig matt och svag

 • att du blir svettig

 • att du darrar eller skakar

 • att du blir blek

 • att du mår illa och kräks

 • att du känner dig orolig

 • att du känner dig hungrig

 • att du får huvudvärk

 • att du känner dig irriterad eller arg

 • att du får svårt att koncentrera dig

 • att du får hjärtklappning

 • att du blir förvirrad och svår att få kontakt med.

Symtom hos yngre barn

Små barn kan uppvisa andra symtom på hypoglykemi än äldre barn och vuxna:

 • Barnet kan bli ledset utan anledning.

 • En del barn blir trötta och vill lägga sig och vila.

Det kan vara svårt att förstå när barnet får låg blodsockernivå, men med tiden lär du dig att känna igen tecken.

Vad kan jag göra själv?

Du som har diabetes bör göra vad du kan för att undvika att drabbas av hypoglykemi:

 • Det är viktigt att du är vara väldigt noga med dosering av dina blodsockersänkande läkemedel.

 • Du behöver vara noga med vad du äter. Följ de råd du får av din diabetessköterska, läkare eller dietist.

 • När du idrottar eller på annat sätt är ovanligt fysiskt aktiv använder kroppen mera glukos och du behöver därför justera kosten.

 • Var försiktigt med alkohol, drick måttligt och lyssna på kroppen. Se till att äta något i samband med att du dricker och ha med dig sockerreserver för att kunna öka blodsockret vid behov.

 • Du bör alltid bära med dig druvsocker, sockerbitar eller något annat som innehåller mycket socker, så att du snabbt kan öka din blodsockerhalt om du får känningar av hypoglykemi.

 • Om du vill ha råd och stöd kan du kontakta Diabetesförbundet, där du kan komma i kontakt med andra som har diabetes.

Behandling av hypoglykemi

Behandling vid hypoglykemi består av att snabbt öka blodsockerhalten:

 • Ät eller drick något med hög sockerhalt: Oftast försvinner symtomen snabbt om du får i dig någonting som innehåller mycket socker. Det kan exempelvis vara sockerbitar, honung, läsk, mjölk, juice eller koncentrerad saft. Det allra bästa är druvsocker, som snabbt kan höja blodsockret. Du bör få i dig något med hög sockerhalt så fort du får känningar av hypoglykemi och så fort du känner dig bättre är det viktigt att även äta något för att förhindra att blodsockret annars snabbt sjunker igen.

 • Glukagonsprutor: Om du är så pass påverkad att du inte kan få i dig någonting ät- eller drickbart, kan någon i din närhet hjälpa dig genom att ge dig en spruta med glukagon. Det är ett ämne som hjälper till att frisätta socker som lagras i levern och därmed höja blodsockerhalten. Om din läkare eller diabetessköterska bedömer att du är i risk för att få kraftig hypoglykemi så får du glukagonsprutor utskrivna på recept.

 • Glukosdropp: Om du inte får i dig socker tillräckligt snabbt kan du förlora medvetandet. Då kan du behöva sjukhusvård och få glukos tillsatt direkt i blodet via dropp.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du eller ditt barn får lågt blodsocker igen strax efter att det höjts till normal nivå.

Sök akut vård om du eller ditt barn har hypoglykemi och inte blir bättre med intag av socker eller glukagonspruta, eller om en person med diabetes blir medvetslös.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du eller ditt barn drabbats av hypoglykemi och inte blir bättre med intag av socker eller injektion av glukagon, behöver du ringa 112. Du som har diabetes bör i icke akuta fall i första hand vända dig till din diabetessköterska eller husläkare.

Frågor och svar om hypoglykemi

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-05-05Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18