Doktor.se

Ortorexi

Medicinskt granskad

Ortorexi är ett begrepp som används om du har ett överdriven fokus på att äta nyttig mat. Det är vanligt att ha mycket regler och strikta vanor kring kosten. Det är vanligt att samtidigt ha andra former av ätstörning.

Vad är ortorexi?

Ortorexi finns ännu inte som formell diagnos, men det är ett välkänt problem som kan få stora konsekvenser. Vid ortorexi har du en tvångsmässig inställning till att äta hälsosamt. Du kan också ha ett tvångsmässigt beteende kring träning. Ortorexi klassas ofta som en form av ätstörning. Det är vanligt att samtidigt ha andra ätstörningar, som anorexi eller bulimi.

Orsaker till ortorexi

Det finns ingen enskild händelse eller orsak som gör att en person utvecklar ett tvångsmässigt beteende kring mat och träning. Sannolikt är det en kombination av biologiska, psykologiska och kulturella faktorer. Här är exempel på saker som kan inverka:

 • Att du har högt ställda krav på dig själv och vill prestera bra och lyckas.

 • Att det finns osunda ideal kring kropp och träning i samhället.

 • Att du varit med om något smärtsamt som du inte kan kontrollera, men istället försöker kontrollera det du kan – det du äter och hur du tränar.

 • Att du känner oro och ångest som du tycker lindras av ditt beteende kring kost och träning.

Tecken på ortorexi

Att ha en tvångsmässig inställning till nyttig kost, ibland också till träning kan yttra sig i form av

 • att du lägger så mycket tid på din hälsa att det inverkar på ditt arbete och dina relationer

 • att dina regler och vanor kring kost och träning successivt har blivit alltmer strikta

 • att du inte avviker från en mycket strikt diet även om det får konsekvenser för din hälsa, till exempel vitaminbrist, mineralbrist, håravfall, hudproblem, menstruationsbortfall eller osund viktnedgång

 • att du blir irriterad, rastlös eller får ångest om du inte får/kan äta eller träna som du vill

 • att du får ångest, skamkänslor eller på andra sätt mår dåligt om du avviker från dina kostregler

 • att du inte kan göra avsteg från din diet, ens i sociala sammanhang, vilket gör att du kan ha svårt att umgås med andra eller väljer bort att umgås med andra

 • att du har så kravfyllda tankar om kost och träning att du inte mår bra.

Vad kan jag göra själv?

Om du har beteenden som du inte mår bra av bör du söka hjälp. Ju tidigare du söker hjälp, desto lättare är det att vända ett osunt beteende.

Hjälp vid ortorexi

Det stöd och de insatser som används anpassas individuellt beroende på helhetsbilden. Om du är undernärd eller har andra fysiska problem kan dessa behöva åtgärdas först. När du mår bättre fysiskt kompletteras behandlingen med samtalsterapi. Om du samtidigt har andra former av ätstörning följer du behandlingen som gäller för dessa.

När bör jag söka vård?

Sök hjälp om du tror att du själv eller en närstående kan ha ortorexi.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning. Vid behov kan vi hänvisa dig vidare för utredning och eventuell behandling. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter där du kan bli undersökt.

22 Mars, 202220 September, 2023