Doktor.se

Barnreumatism

Medicinskt granskad

Smärtande, svullna och stela leder är de klassiska symtomen på barnreumatisk ledsjukdom, eller JIA som det också heter. Det är en autoimmun sjukdom som drabbar runt 200 barn och unga varje år i Sverige. JIA är något vanligare hos flickor. Behandlingen går ut på att bromsa sjukdomen och dämpa symtomen.

Vad är barnreumatism?

Barnreumatism kan även kallas barnreumatisk ledsjukdom eller JIA. JIA står för juvenil idiopatisk artrit. Det betyder inflammation i leden (artrit) som drabbar barn och unga (juvenil) och som forskarna inte vet den exakta orsaken till (idiopatisk). JIA ger upphov till smärta i lederna och gör dem svullna, stela och varma. För att det ska räknas som JIA ska sjukdomen uppstå innan 16 års ålder och ha pågått i minst sex veckor.

Reumatism hos barn är mycket mer sällsynt än hos vuxna, men ungefär 200 barn och ungdomar får varje år JIA i Sverige. JIA är egentligen ett samlingsnamn på flera olika typer av ledgångsreumatism. Gemensamt för dem är att inflammationen i leden är långvarig och att den uppstår för att kroppens eget immunförsvar angriper lederna. Barn som får JIA kan få sämre tillväxt. Det går inte att bota JIA, men behandlingen går ut på att bromsa sjukdomsförloppet och dämpa symtomen med olika läkemedel.

Orsak till barnreumatism

JIA är en autoimmun sjukdom. Det betyder att immunförsvaret uppfattar de egna vävnaderna som främmande och angriper dem. Olika autoimmuna sjukdomar angriper olika vävnader, och i JIA är det lederna som attackeras. Forskarna vet inte exakt varför vissa barn och unga får JIA. Den hittills mest troliga orsaken är att de som får sjukdomen har gener som ökar risken för att insjukna. Men JIA räknas inte som en ärftlig sjukdom, eftersom det är ovanligt att den drabbar mer än en familjemedlem.

Symtom på barnreumatism

Symtomen varierar hos barn med reumatism, eftersom barnreumatism egentligen är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar. Symtom som ofta förekommer är:

 • svullnad i leden

 • smärta över leden

 • stelhet

 • att ditt barn vägrar gå

 • att ditt barn haltar

 • feber och sjukdomskänsla.

Symtomen är oftast värst på morgonen och på kvällen, eller efter en period att ha suttit stilla. Symtomen varierar i intensitet – ibland kommer besvärsfria perioder, och ibland perioder då symtomen är värre. Vid vissa former av JIA är inflammation i ögats regnbågshinna ett vanligt symtom, vilket kan leda till synstörningar och nersatt syn.

Vad kan jag göra själv?

Efter att ett barn diagnosticeras med JIA kommer det att behandlas av ett barnreumatologiskt team från en reumatologmottagning. Mycket av vården kan dock skötas i hemmet med stöd från sjuksköterskorna i detta team. Det kan till exempel handla om att du som förälder utbildas i att ge ditt barn injektioner och lär dig vara uppmärksam på olika symtom.

Behandling vid JIA

Behandlingen vid barnreumatism går ut på att bromsa sjukdomsförloppet samt dämpa symtomen med läkemedel och fysioterapi. Många olika yrkeskategorier är inblandade i behandlingen:

 • Läkaren gör undersökningar och samlar information från hela teamet för att bedöma sjukdomsförloppet, samt skriver ut läkemedel.

 • Sjuksköterskan samordnar alla kontakter inom teamet, tar prover och ger information.

 • Fysioterapeuten skapar träningsprogram som hjälper till att lindra och förebygga besvär.

 • Arbetsterapeuten hjälper till att förenkla vardagen och ger tips på användbara verktyg.

 • Kuratorn kan ge stöd och hjälp med problem i vardagen och hjälpa till att hitta rätt bland samhällets regler och resurser.

Den akuta behandlingen av barnreumatism består av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel för att dämpa stelhet och smärta. Behandlingen kan påbörjas även om diagnosen inte är helt klar, När diagnosen är klar ges en kortisoninjektion i stora leder. I mindre leder ges en kortisoninjektion blandat med lokalbedövningsmedel. Ibland skriver läkaren också ut kortison i tablettform.
I de fall där:

 • ledinflammationen kommer tillbaka kort tid efter kortisoninjektionen

 • kortisoninjektionen inte hjälpte så mycket

 • det finns en tillväxtrubbning

behövs långverkande antireumatiska läkemedel (LARM). Dessa består av olika immundämpande läkemedel. Man brukar börja med det cellhämmande läkemedlet metotrexat, och ifall det behövs gå vidare till så kallade biologiska läkemedel.

När bör jag söka vård?

Om ditt barn har typiska symtom på barnreumatism bör du söka vård på en vårdcentral, en barn- och ungdomsmottagning eller din barnavårdscentral. Om ditt barn har hög feber och ont i en led, bör du inte vänta med att söka vård, och ifall ovan nämnda mottagningar är stängda bör du söka vård på en akutmottagning.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Frågor och svar om barnreumatism

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-03-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20