Doktor.se

Reumatism

Medicinskt granskad

Reumatism, reumatiska sjukdomar, drabbar främst leder, bindväv, muskler och skelett och ger smärta och nedsatt funktion. Även kärl och inre organ kan drabbas.

Vad är reumatism?

Reumatism är ett begrepp som används på olika sätt. Det används ofta som ett annat ord för ledgångsreumatism, som också kallas för reumatoid artrit (RA). Reumatism används också som ett samlingsnamn för olika reumatiska sjukdomar. Reumatiska sjukdomar drabbar främst leder, skelett och muskler, men kan även drabba kärl och inre organ. 

Merparten av de reumatiska sjukdomarna är inflammatoriska, vilket innebär att sjukdomen drivs på av en inflammation i kroppen. Det finns också reumatiska sjukdomar som inte är inflammatoriska. 

Ordet reumatism kommer från grekiskans rheuma, som betyder flöde. I antikens Grekland trodde de att de här tillstånden uppstod på grund av ett dåligt flöde i kroppen.

Numera är de reumatiska sjukdomarna uppdelade i olika grupper, och det finns totalt ungefär 200 olika reumatiska sjukdomar. 

Olika typer av reumatiska sjukdomar

Reumatiska sjukdomar brukar delas in i fyra huvudgrupper:

  • Inflammatoriska ledsjukdomar, sjukdomar som med ledvärk som främsta symtom och som drivs på av en inflammation i kroppen. Exempel på sjukdomar i denna grupp är reumatoid artrit, psoriasisartrit, barnreumatism (JIA) och ankyloserande spondylit

  • Reumatiska systemsjukdomar, systemsjukdom innebär att sjukdomen drabbar hela kroppen. Leder kan drabbas, men symtomen från andra organ dominerar sjukdomsbilden. Exempel på sjukdomar i denna grupp är SLE, polymyosit, polymyalgia reumatika, Sjögrens syndrom samt systemiska vaskuliter till exempel jättecellsarterit.

  • Degenerativa led- och ryggsjukdomar, degenerativ betyder nedbrytning, förslitning och försämring av en funktion. Hit hör sjukdomar som ger försämrad funktion i rygg och leder, till exempel artros och benskörhet.

  • Rörelseorganens lokala och generella smärttillstånd. Rörelseorganen innefattar alla de delar av kroppen som vi rör oss med – skelett, muskler, leder, senor – och utgör den största delen av vår kropp. Rörelseorganen samspelar med nervsystemet och resten av kroppen. Till den här gruppen hör fibromyalgi

Vaskuliter är reumatiska sjukdomar som drabbar kärl

Vaskuliter är en typ av reumatisk sjukdom som drabbar blodkärl i kroppen. Vid vaskulit utvecklas en inflammation i kärlväggen. Symtombilden är mycket varierande beroende på vilken typ av kärl som drabbats.

Det finns en rad olika vaskulitsjukdomar, här är några exempel:

  • Behcets sjukdom. Kännetecknas av återkommande, smärtsamma sår framför allt  i munnen, men även på könsorgan. Inflammation i ögon, på huden och i tarmen är också vanligt. 

  • Churg-Strauss syndrom. En ovanlig sjukdom som beror på ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar. Typiska symtom är allergisk snuva och astma.

  • Granulomatös polyangit (Wegeners granulomatos). Förkortas GPA och är en sällsynt sjukdom som typiskt börjar som en långdragen luftvägsinfektion. Den övergår sedan i en inflammation som inte går över. Andra vanliga symtom är besvär med muskler och leder, njurinflammation och hudförändringar.

  • Jättecellsarterit. En relativt vanlig sjukdom som omfattar diagnoserna polymyalgia reumatika (PMR) och Temporalarterit (TA). TA ger svår huvudvärk och PMR ger svår värk i stora muskelgrupper i kroppen.

  • Kawasakis sjukdom. Drabbar främst barn under fem år, men förekommer även bland något äldre barn. Vanliga symtom är långvarig feber med febertoppar upp mot 40 grader. Sjukdomen ger ofta röda ögon, röda slemhinnor i munnen, såriga läppar och hudutslag.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se finns sjuksköterskor och läkare som kan ge dig råd och göra en bedömning av dina symtom. Vi kan hjälpa dig med behandling, och kan i flera fall skriva ut läkemedel på recept.

23 September, 202120 September, 2023