Doktor.se

Temporalisarterit

Medicinskt granskad

En inflammation i pulsådern vid tinningen kallas för temporalisarterit eller jättecellsarterit. Ett vanligt symtom är svår huvudvärk som uppkommer i området runt ena eller båda tinningarna. Ömhet vid tinningen och i hårbotten är också vanligt. Sjukdomen är vanligast hos personer över 50 år, och går över om du snabbt får behandling. 

Orsak till temporalis

Orsaken till att vissa insjuknar i temporalisarterit är okänd. Det rör sig troligtvis om en reaktion i immunsystemet, men vad som triggar den är inte känt. Temporalisarterit påminner mycket om muskelreumatism, polymyalgia reumatika, och många har symtom på båda sjukdomarna. De anses i många sammanhang vara olika former av en och samma sjukdom som gemensamt kallas för jättecellsarterit, men sambandet mellan de båda sjukdomarna är inte helt klarlagt.

Det som händer vid jättecellsarterit är att insidan av artärer, blodkärl som leder blodet från hjärtat, blir inflammerade. Det gör att de svullnar, vilket i sin tur gör det svårare för blodet att passera så att det kan försörja kroppens vävnader med syre och näringsämnen. 

Symtom på temporalis

Temporalisarterit ger symtom som: 

  • svår och ihållande huvudvärk lokaliserad till ena eller båda tinningarna, ibland även i nacken

  • ömhet i hårbotten 

  • ömhet och svullnad över pulsådern vid tinningen

  • ont i muskler

  • smärta i käken när du tuggar eller gapar stort

  • feber och trötthet

  • viktnedgång

  • påverkan på synen på ena ögat, på den sida där det gör ont

Ungefär hälften får även symtom på muskelreumatism, det är vanligt att ha båda sjukdomarna samtidigt.

Behandling vid temporalisarterit

Vid temporalisarterit ges behandling i form av kortisontabletter i hög dos. Du får en extra hög dos inledningsvis, som sedan minskas stegvis. Om synen har påverkats får du läkemedlet med spruta i början av behandlingen istället för tabletter. 

Det är vanligt att behandlingen behöver pågå i knappt två år, eller i sällsynta fall något längre. Du kommer gå på kontroller för att se att dosen av läkemedel ligger rätt. 

Du kan också behöva behandling med läkemedel som förebygger magsår och benskörhet, eftersom risken för dessa tillstånd ökar vid längre tids behandling med kortison. 

När bör jag söka vård?

Sök vård på en vårdcentral om du har symtom som kan tyda på temporalisarterit. 

Om din syn plötsligt förändras ska du söka vård genast. Om du inte kan få vård på vårdcentral ska du söka vård på en akutmottagning.

Frågor och svar om temporalisarterit

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-11-15Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20