Doktor.se

Träningsvärk

Medicinskt granskad

Träningsvärk är när vissa muskler svullnar och gör ont efter hård belastning. Det känns oftast mest ett till två dygn efteråt. Träningsvärk går normalt över inom en vecka och är inte farligt.

Vad är träningsvärk?

Träningsvärk är den smärta som kommer en till två dagar efter att du tränat. Normalt repareras musklerna efter ett träningspass och gör kroppen redo för nya aktiviteter. Efter varje sådan reparation blir musklerna lite starkare och mer uthålliga. Om du tränar hårt eller belastar musklerna på ett sätt du normalt inte gör, kan du känna av en fördröjd ömhet och stelhet i musklerna. Det kallas för träningsvärk och uppstår vanligen mellan 12 och 24 timmar efter belastningen och är som värst efter 24–48 timmar. Intensiva aktiviteter som belastar muskeln samtidigt som den förlängs, som till exempel att trampa ifrån vid löpning och knäböjningar, ger den kraftigaste träningsvärken.  

Träningsvärk är inte nödvändig för att bli starkare. Den träning som kroppen är van vid och måttligt ökad belastning ger inte några påtagliga känningar eller träningsvärk. Det är främst träning av nya muskler, ovana rörelser eller högre belastning än vanligt som ger upphov till träningsvärk.

Orsak till träningsvärk

Vid träningsvärk är musklerna svullna och gör ont. Orsaken till träningsvärk är inte klarlagd. En teori har varit att träningsvärk beror på en slitageskada i musklerna, där starka sammandragningar i muskulaturen tros kunna orsaka små revor i muskelfibrerna. Men även den teorin ifrågasätts eftersom forskare som studerat muskler med träningsvärk inte har kunnat se tecken på skador. Nya teorier är att värken kan bero på att nervsystemet i muskeln blir känsligare efter träning, och därför ger smärta när du rör muskeln

Andra teorier, som inte kunnat stödjas av forskning, är att träningsvärk skulle orsakas av:

  • en ansamling av mjölksyra efter muskelbelastning.

  • en ansamling av avfallsämnen i musklerna, på grund av dålig blodtillförsel i musklerna som förhindrar borttransport av avfallet.  

Symtom på träningsvärk

Symtom på träningsvärk är att: 

  • du känner dig öm och stel i de muskler du belastat

  • det gör som mest ont när du använder de drabbade musklerna

  • du kan känna dig svag i de drabbade musklerna, tills värken lagt sig

Vad kan jag göra själv?

För att förebygga träningsvärk, se till:

  • att träna regelbundet.

  • att stegvis öka belastningen och träningstiden.

Det är också bra att ta det lite lugnt med träningen, eller träna andra muskler, tills träningsvärken har släppt. 

Uppvärmning och stretching har en väldigt liten, om någon, effekt på träningsvärk, men många tycker ändå att det känns skönt.   

Behandling av träningsvärk

Träningsvärk går över av sig självt och kräver ingen behandling. Du kan eventuellt lindra din träningsvärk genom massage och lätt träning.

När bör jag söka vård?

Kontakta vården om dina besvär förvärrats eller inte gått över efter en vecka.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning, bedömning av symtom. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning och fortsatt behandling.

Frågor och svar om träningsvärk

Några frågor och svar kring träningsvärk.

13 Augusti, 202120 September, 2023