Doktor.se

Bältrosvaccin

Medicinskt granskad

Vaccination mot bältros

Bältros är en sjukdom du kan få om du haft vattkoppor tidigare i livet. Det är en vanlig sjukdom hos personer över 50 år, och ger smärtsamma hudutslag som i värsta fall kan göra ont i flera månader. Det finns vaccin som skyddar mot bältros. Det ger också minskad risk för långvarig smärta om du ändå skulle få sjukdomen.

Vad är bältros?

Bältros är en virusinfektion som orsakas av samma virus som ger vattkoppor, och som bara personer som tidigare haft vattkoppor kan få. Viruset vandrar längs kroppens nervtrådar och vilar i nervknutor nära ryggmärgen i åratal, innan det aktiveras igen och vandrar tillbaka ut till huden.

Typiska symtom på bältros är smärta, hudutslag och blåsor; ofta på ett begränsat område runt ena halvan av bröstkorgen, som ett bälte. För de flesta går smärtan över efter ungefär en vecka, men vissa har ont i flera månader. Långvarig smärta är vanligast hos äldre, men även unga friska kan drabbas.

Det finns antiviral behandling mot bältros som kan ha effekt om behandlingen startas inom tre dygn efter att hudutslagen börjat synas. Det finns också vaccin mot bältros för personer över 50 år. Till skillnad från vattkoppor är det möjligt att få bältros mer än en gång, även om det är mer ovanligt. Läs mer om bältros här.

Hur fungerar vaccin mot bältros?

Vaccin fungerar genom att visa upp ett smittämne för immunförsvaret, så att det triggas att bilda antikroppar som ger skydd mot sjukdomen. Det finns två olika vaccin mot bältros.

Det första vaccinet kom 2013 och är ett så kallat levande vaccin som innehåller försvagat virus av samma virusstam som vattkoppsvaccinet, men i mycket större mängd.

År 2020 kom ytterligare ett vaccin mot bältros som istället för levande virus innehåller ett så kallat antigen. Detta antigen är ett särskilt protein som finns på bältrosviruset, och på celler i kroppen som infekterats med viruset. I det nya vaccinet finns även hjälpämnen som gör att kroppens immunförsvar reagerar starkare, vilket förbättrar vaccinets effekt. Dessa hjälpämnen kallas för adjuvans.

Vaccinerna skyddar mot sjukdomen, och minskar risken att drabbas av långvarig smärta om du ändå skulle få bältros.

Vem ska vaccinera sig mot bältros?

Du kan vaccinera dig mot bältros om du är över 50 år. Vaccination rekommenderas efter en individuell bedömning, beroende på

  • din ålder, eftersom risken för bältros och komplikationer av sjukdomen ökar med stigande ålder

  • individuella riskfaktorer som påverkar risken för bältros och dess komplikationer.

Även den som redan haft bältros kan vaccinera sig för att undvika att få sjukdomen igen.Du ska inte vaccinera dig mot bältros om du är överkänslig mot något som finns i vaccinet.

Om något av följande stämmer in på dig ska du inte vaccineras med det levande vaccinet:

  • Du är gravid.

  • Du har allvarlig immunbrist.

  • Du genomgår en behandling som försvagar immunförsvaret.

  • Du har obehandlad aktiv tuberkulos.

När ska jag vaccinera mig?

När du fyllt 50 år kan du vaccinera dig mot bältros. Det levande bältrosvaccinet ges bara en gång, medan det adjuvanterade vaccinet ges i två doser med två månaders mellanrum.

Du ska inte vaccinera dig mot bältros när du har hög feber, oavsett vaccintyp.

Hur går vaccination mot bältros till?

Båda typerna av bältrosvaccin ges genom en spruta. Det levande bältrosvaccinet injiceras under huden och det adjuvanterade vaccinet ges i en muskel.

Skydd mot bältros med vaccin - biverkningar?

Om du fått det levande vaccinet kan du uppleva biverkningar i form av rodnad, svullnad, ömhet och klåda vid injektionsstället. Även huvudvärk är en vanlig biverkan. Vissa får en allergisk reaktion, men det är ovanligt. Det adjuvanterade vaccinet kan göra att du får ont vid injektionsstället, huvudvärk, muskelvärk och/eller att du upplever magtarmsymtom.

Frågor och svar om bältrosvaccin

Några frågor och svar kring bältrosvaccin.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-05-04Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-20