Doktor.se

Kikhostevaccin

Medicinskt granskad

Kikhosta räknas till de klassiska barnsjukdomarna och är en smittsam sjukdom som finns över hela världen. Sjukdomen kan vara allvarlig och ibland livshotande, främst för spädbarn. I Sverige är kikhosta numera ovanligt tack vare allmänna vaccinationer, men skyddet är inte livslångt.

Vad är kikhosta?

Kikhosta är en sjukdom som orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Bakterien fäster sig och växer till i luftvägarna, vilket ger symtom som en förkylning med hosta och lätt feber. Efter hand tillkommer hosta, som blir alltmer intensiv. Hostan kommer i attacker och barnet kan hosta så mycket att det får svårt att andas, kikningar. Syrebrist kan göra att barnet blir blått i ansiktet. Attacken slutar ofta med att barnet kräks upp slem. Läs mer om symtom och behandling av kikhosta här.

Vem ska vaccinera sig mot kikhosta?

Vaccination mot kikhosta rekommenderas för alla och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
Gravida rekommenderas också att vaccinera sig mot kikhosta på nytt (även om de fått vaccin tidigare). Det gör att barnet får med sig ett skydd mot kikhosta från mamman, och som räcker fram till dess att barnet vaccineras när det är tre månader gammalt. Gravida kvinnor rekommenderas att vaccinera sig vid varje graviditet, för att ge varje barn ett överfört skydd. Kikhostevaccin är kostnadsfritt för gravida kvinnor.

Det finns flera kombinationer av vaccin där kikhosta ingår.

När ska jag vaccinera mig?

Alla barn erbjuds vaccination inom ramen för barnvaccinationsprogrammet. Kikhosta ingår i en kombination av flera vaccin i samma spruta. Barn ges fem doser, den första vid tre månaders ålder och den sista i tonåren. 

Vuxna kan ta en påfyllnadsdos av vaccin som ger skydd i upp till tio år. Påfyllnadsdosen ingår i ett kombinerat vaccin där en spruta ger skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Hur går vaccination mot kikhosta till?

Barn som följer sitt vaccinationsprogram får vaccin automatiskt av BVC och skolhälsan.

Hur kommer jag må efter vaccinationen?

Det är relativt vanligt att känna sig öm och svullen på injektionsstället. Hudrodnad förekommer också, men kan vara svårare att se på mörkare hud. Vissa får lätt feber, men hög feber är sällsynt. Besvären är oftast lindriga och går över på några dagar. Allvarliga reaktioner av vaccinationen är mycket sällsynta.

26 Mars, 202120 September, 2023