Doktor.se

Vaccin och vaccination

Medicinskt granskad

Vaccinationer är vid sidan av rent vatten ett av de mest effektiva sätten för att förebygga smittsamma sjukdomar och ge ökad folkhälsa. Många svåra sjukdomar som förut var vanliga har näst intill försvunnit tack vare våra nationella vaccinationsprogram. I Sverige erbjuds alla barn skydd mot tolv sjukdomar inom ramen för våra barnvaccinationsprogram.

Vaccin mot säsongsinfluensan och Covid-19

Alla våra vårdcentraler erbjuder vaccination mot säsongsinfluensan och Covid-19. Kontakta din vårdcentral nedan för att få mer information.

Vaccination på mottagning

Du kan även få hjälp på flera av våra vårdcentraler med vaccination inför resa och mot sjukdomar som TBE, bältros, vattkoppor och HPV

Nationella vaccinationsprogram

Nationella vaccinationsprogram kan vara:

  • Allmänna vaccinationsprogram som omfattar hela befolkningen. Idag finns ett sådant i Sverige, och det är vaccinationsprogrammet för barn. Detta program måste alla sjukvårdsregioner erbjuda kostnadsfritt.

  • Särskilda vaccinationsprogram som riktas till vissa riskgrupper. Det finns förslag om att införa sådana program i Sverige mot vissa sjukdomar, men ännu är inga beslut tagna. Dessa program skulle vara bindande för regionerna, och erbjudas kostnadsfritt.

I tillägg finns också rekommendationer om vaccinationer från Folkhälsomyndigheten. Utifrån dessa beslutar varje region om vilka vaccin som ska erbjudas, och eventuella avgifter.

Vaccin som används i Sverige

Vaccin mot TBE

TBE smittar via fästingar. Personer som bor eller befinner sig i riskområden rekommenderas att vaccinera sig. Under sommaren kan du möta upp och bli vaccinerad på en av alla våra vaccinbussar runt om i landet.

 Vaccin mot Covid-19

Här kan du läsa om vaccin mot covid-19. Du kan se om du rekommenderas att vaccinera dig, och hur du gör för att bli vaccinerad.

Vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn:

Vaccin som rekommenderas för särskilda grupper eftersom de har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka:

Vaccin som kan vara aktuella inför resor utomlands:

Övriga vaccin som erbjuds i Sverige:

Biverkningar vaccin

Det finns inga medicinska åtgärder som är helt fria från biverkningar och risker, det samma gäller för vaccinationer. De flesta får inga eller milda biverkningar som snabbt går över efter vaccinationer.

Vid godkännandet av ett vaccin vägs alltid risken i form av biverkningar mot den nytta vaccinet kan göra, i form av skydd mot svåra sjukdomar. Det finns ett väl utvecklat system för kontroll av vaccins säkerhet.

Den typ av biverkningar som kan förekomma är till exempel

  • ömhet och svullnad på stickstället i någon dag/några dagar

  • lätt feber i några dagar

  • trötthet

  • huvudvärk.

Allvarliga biverkningar av vaccin, till exempel kraftiga allergiska reaktioner, är mycket ovanliga.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi erbjuder vaccinationer vid våra vaccinmottagningar eller sommartid vid en alla våra  vaccinbussar runt om i Sverige Läs mer under respektive vaccin.

Frågor och svar om vaccin

Här har vi samlat några generella frågor och svar om vaccinationer

26 Mars, 202120 September, 2023