Doktor.se

Kikhosta

Kikhosta är en långdragen barnsjukdom med kraftiga hostattacker, som kan vara allvarlig och ibland livshotande för barn under sex månader. För de flesta går kikhosta över av sig själv, men vissa riskgrupper behandlas med antibiotika.

Vad är kikhosta?

Kikhosta räknas till de klassiska barnsjukdomarna, men kan även drabba vuxna som inte är immuna mot sjukdomen. Kikhosta orsakas av en bakterie som heter Bordetella pertussis. Sjukdomen är långdragen och kännetecknas av hosta med kikningar. Hostan är kroppens reaktion på att slemhinnorna i luftvägarna blir inflammerade och sväller upp. 

För små barn under sex månader som ännu inte fått vaccin mot kikhosta, kan sjukdomen vara allvarlig och ibland livshotande. Vaccin mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och sjukdomen är därför sällsynt i Sverige, men eftersom skyddet från vaccinet minskar med tiden förekommer det fortfarande mellan 600 och 800 fall per år.

Hur smittar kikhosta?

Kikhosta smittar genom små droppar som sprids när den som är sjuk hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du kan också smittas genom nära kontakt med den som är sjuk eller genom att ta på en yta där dropparna finns och sedan röra vid ansiktet så att smittan överförs till slemhinnorna i ögonen, näsan eller munnen. Kikhosta smittar mest inomhus. 

Kikhosta är mycket smittsamt även när symtomen är lindriga, och det är därför oftast vuxna som inte vet om att de har kikhosta som smittar små barn. Sjukdomen kan vara smittsam i upp till sex veckor efter de första symtomen, men smittsamheten minskar över tid och är värst under de första två veckorna. Inkubationstiden, den tid det tar mellan att du blir smittad tills du får symtom, är cirka en till två veckor.

Symtom på kikhosta

Kikhosta är en långdragen sjukdom som hos barn kännetecknas av tre faser som har följande symtom: 

Fas 1: Snuva, hosta och ibland feber, som en vanlig förkylning. Fas ett varar i mellan en och två veckor och under denna tid är den sjuka mycket smittsam.

Fas 2: Kraftig hosta med kikningar. Hostan kommer i attacker och barnet kan hosta sig röd-blått i ansiktet och tappa andan. När barnet sedan andas in djupt hörs ett väsande eller pipande ljud, en kikning. Fas två varar i allt från en till åtta veckor.

Fas 3: Hosta som gradvis blir bättre. Fas tre varar i två till tre veckor.

Kikhosta har också andra typiska symtom:

 • Hostattackerna kommer främst under natten och vid matintag.

 • Hostattackerna avslutas ofta med en kräkning.

 • Mellan hostattackerna kan barnet må bra och verka frisk. 

 • Ögonen kan svullna och se blek ut och ibland kan ögonen bli väldigt röda. 

Hostattackerna är jobbiga men för de flesta ofarliga. Vuxna som inte vaccinerats kan få samma symtom som barn, men ofta är symtomen lindrigare. Äldre barn och vuxna som är vaccinerade kan också få kikhosta, men med lindrigare symtom och det kan vara svårt att skilja från en vanlig långdragen hosta. För barn under sex månader kan kikhosta vara allvarligt och ibland livshotande, eftersom de ännu inte har fullt skydd av vaccinet. Särskilt utsatta är barn under tre månader som ännu inte fått sin första dos vaccin.

Symtom på allvarlig kikhosta kan vara

 • andningsuppehåll, ibland redan innan hostan eller kikningarna börjat

 • kramper

 • medvetslöshet

Vad kan jag göra själv?

För att lindra symtomen och underlätta kan du prova följande:

 • Höj upp huvudändan av sängen, att sova med huvudet högt kan göra det lättare att andas.

 • Drick mycket, det gör att slemmet tunnas ut och blir lättare att hosta upp. 

 • Håll rummet svalt, det kan kännas skönt.

 • Förbered med en hink bredvid sängen för slem och kräkningar under natten.

Kikhosta går under smittskyddslagen, eftersom den kan vara livshotande för barn under sex månader. Du måste därför berätta för din läkare om du varit i kontakt med höggravida eller spädbarn när du varit sjuk. Tänk också på följande:

 • Informera förskola eller skola om ditt barn har kikhosta.

 • Var uppmärksam på symtom på kikhosta, om du umgås nära barn under ett år.

 • Undvik att träffa höggravida och spädbarn så länge du kan vara smittsam.

Vaccin mot kikhosta

Vaccin mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och ges i fem doser vid 3, 5 och 12 månader, samt 5-6 och 14-16 års ålder. Även efter alla doser är skyddet dock varken fullständigt eller livslångt, och därför kan både äldre barn och vuxna få kikhosta senare i livet. Du kan också bli sjuk igen även om du haft kikhosta tidigare. Symtomen blir dock lindrigare både om du tidigare varit sjuk eller om du är vaccinerad.

Behandling av kikhosta

Vård på sjukhus behövs ofta för:

 • barn under sex månader

 • ovaccinerade barn under ett år 

 • för tidigt födda barn

 • barn med vissa kroniska sjukdomar

För de flesta andra går kikhosta över av sig själv och det finns ingen behandling som gör dig frisk. Besvären brukar heller inte lindras av hostmedicin. Symtomen från kikhosta kan dock lindras med antibiotika om den som är sjuk får behandling första veckan som sjukdomen börjat ge symtom. Antibiotika ges till vissa grupper enligt nedan:   

 • Barn under sex månader som kommit i kontakt med någon som är smittad, även om de inte har symtom.

 • Barn under ett år som inte vaccinerats och som kommit i kontakt med någon som är smittad, även om de inte har symtom.

 • Barn mellan sex månader och ett år, så fort de får symtom. 

 • Barn med vissa kroniska sjukdomar, så fort de får symtom.

 • Vuxna och barn som inte kan undvika att träffa barn under ett år, eftersom det kan minska risken för barnet att bli smittat.

När bör jag söka vård?

Sök akut vård om ditt barn har hosta med kikningar och

 • är under sex månader

 • har en kronisk sjukdom såsom astma eller en sjukdom med nedsatt immunförsvar

Sök vård om

 • du misstänker att du eller ditt barn har kikhosta

 • du eller ditt barn har hostat i mer än tre veckor utan att det blivit bättre 

 • ditt barn under ett år har träffat någon med kikhosta

 • du som vuxen haft hosta i två veckor eller längre och umgås nära med barn som är yngre än ett år 

 • du är gravid efter vecka 27 och har hostat i två veckor eller längre 

 • du eller ditt barn har kikhosta och symtomen förändras, eftersom det kan betyda att en följdsjukdom har utvecklats

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med bedömning av symtom och rådgivning.

Frågor och svar om kikhosta

Relaterade besvär:

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-07-03Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-08-31

Aktuella artiklar för din hälsa

Läs medicinskt granskade artiklar som handlar om det senaste inom sjukvård, hälsa och medicin.