Vård av barn (VAB)

Om du behöver ta hand om sjukt barn och inte kan gå till jobbet ska du meddela din arbetsgivare. Du kan ansöka om ersättning för vård av barn (VAB) hos Försäkringskassan. Om du behöver vara hemma på grund av vård av sjukt barn längre tid än sju kalenderdagar krävs ett intyg från läkare, så kallat sjukintyg eller läkarintyg. Detta gäller för barn upp till 12 år.

Regler för VAB

Mellan mars och november 2020 var reglerna för läkarintyg tillfälligt ändrade, men nu krävs återigen ett intyg om ditt barn varit smittat eller sjukt längre tid än sju kalenderdagar.

Du kan även får ersättning för VAB om det finns en konkret misstanke om att ditt barn kan sprida smitta. Det räcker inte att du som förälder tror att ditt barn kan smitta. En konkret misstanke kan till exempel vara att en läkare eller sjuksköterska har gjort en bedömning och anser att ditt barn kan sprida smitta.

Det finns också tillfälliga regler för ersättning på grund av att förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19. Läs mer på Försäkringskassan https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Som tidigare behöver du ansöka om ersättning för VAB senast 90 dagar efter den första dagen du varit hemma med barnet. 

Det finns möjlighet att få VAB även för barn över 12 år under vissa omständigheter, men då krävs läkarintyg. Det kan till exempel gälla:

  • VAB för barn i åldern 12-16 år om de behöver mer hjälp än vanligt i den åldern. Då behövs ett läkarutlåtande från första dagen du är hemma.
  • VAB för allvarligt sjuka barn upp till 18 år. Då krävs utlåtande från läkare.

Läs mer om VAB för barn som är över 12 år på Föräkringskassan.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Du kan kontakta oss för en individuell bedömning så att vi kan avgöra om vi kan skriva ut ett sjukintyg för VAB.

Senast uppdaterad: 2020-11-09
Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
  • Öppet dygnet runt
  • 365 dagar om året
  • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med