Doktor.se

Doftöverkänslighet

Medicinskt granskad

Vissa personer reagerar kraftigare än andra på vissa dofter och kemikalier. I dagligt tal kallas det för doftöverkänslighet, och i vården används begreppet sensorisk hyperreaktivitet. Doftöverkänslighet är vanligt, ungefär en tredjedel av alla vuxna i Sverige uppger själva att de får hälsobesvär av dofter och kemikalier.

Vad är doftöverkänslighet?

Doftöverkänslighet kallas inom vården för sensorisk hyperreaktivitet (SHR) och innebär att du reagerar mot vissa dofter och kemikalier. De som är drabbade reagerar på mycket låga doser av de dofter de inte tål. Dofter som det är vanligt att reagera på är:

 • parfym och produkter som innehåller parfymämnen

 • parfymerade miljöer, som hotell och butiker

 • rengöringsmedel

 • dofter av nya bilar och möbler

 • färger och lösningsmedel

 • blommor

 • trycksvärta

 • matos

 • mögellukt

 • tobaksrök

Doftöverkänslighet är inte en allergisk reaktion, och det är inte klarlagt varför vissa får besvären. Det som händer är att små nerver i luftvägarna som vanligen reagerar på beröring, temperatur och irriterande ämnen har blivit överreaktiva och triggas av mycket små mängder av vissa ämnen. Det gör att nerverna startar en försvarsreaktion som om du hade fått i dig för mycket av något irriterande ämne. Därför kan du få en hostattack eller andra symtom. 

Ungefär en tredjedel av alla vuxna i Sverige upplever att de får besvär av dofter, men det är en mindre andel som uppfyller kriterierna för diagnos. Besvären är vanligast hos vuxna, och det är inte klarlagt varför vissa utvecklar doftöverkänslighet. Vissa upplever att besvären satts igång efter en sjukdom, som en kraftig förkylning. Andra kopplar besvären till en viss miljö som doftat starkt. De flesta ser inga tydliga kopplingar eller samband. Däremot är det vanligt att doftöverkänslighet blir värre av stress och oro.

Symtom på doftöverkänslighet

Personer med doftöverkänslighet har ofta symtom från luftvägarna. Symtomen kan likna astma och allergi, men till skillnad från astmabesvär så ger doftöverkänslighet inte inflammerade slemhinnor, kramp i luftrören eller nedsatt lungkapacitet. Vanliga symtom vid doftöverkänslighet är:

 • att du hostar 

 • att det känns tungt att andas

 • att det kliar i halsen

 • att du blir hes

 • att du känner ett tryck eller en smärta över bröstet

 • att du får nästäppa och vattnig snuva

 • att du nyser

 • att ögonen kliar och rinner

Doftöverkänslighet kan även ge andra symtom som:

Behandling vid doftöverkänslighet

Det finns ingen särskild behandling mot doftöverkänslighet. Det som kan lindra besvären är att försöka undvika situationer som utlöser reaktioner. 

Vissa personer kan uppleva att läkemedel som används vid allergi och astma kan lindra symtomen. Om du har mycket besvär av doftöverkänslighet kan du diskutera med din läkare om möjliga alternativ.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om du upplever symtom på doftöverkänslighet som gör det svårt att klara av vardagen.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge rådgivning. Vi kan diskutera lämplig behandling och vid behov skriva ut läkemedel på recept.

30 April, 20204 September, 2023