Doktor.se

Kontaktallergi

Medicinskt granskad

Kontaktallergi innebär att du reagerar med en allergisk reaktion efter att varit i kontakt med vissa ämnen. Exempel på ämnen som kan orsaka kontaktallergi är nickel, krom och gummi.

Orsaker till kontaktallergi

Kontaktallergi är en form av allergisk reaktion som kommer efter direktkontakt med något du blivit allergisk mot. Det finns olika former av allergiska reaktioner, och vid kontaktallergi handlar det om en fördröjd överkänslighetsreaktion. Det kallas även för en cellmedierad reaktion eller typ-4 reaktion. En skillnad mot andra allergier är att det inte har bildats antikroppar mot ämnet som du är allergisk mot, utan reaktionen kommer från andra delar av immunförsvaret.

De vanligaste besvären som uppkommer på grund av kontaktallergi är kontakteksem, som kallas för kontaktdermatit i vården.

Symtom på kontaktallergi

Den del av huden som varit i kontakt med det allergiframkallande ämnet kan reagera med symtom, till exempel att:

  • huden blir röd och svullen

  • huden kliar 

  • det bildas knottror och små vätskeblåsor

  • huden blir torr och fjällar

Utslagen kan också sprida sig till andra delar av huden som inte varit i kontakt med det allergiframkallande ämnet.

Behandling vid kontaktallergi

Precis som vid andra allergier ska du, om det är möjligt, försöka undvika det du är allergisk mot. Det är också viktigt att smörja huden ofta, så att det naturliga skyddet bevaras. Eksem kan lindras av receptfri kortisonkräm. Om det inte hjälper kan du behöva starkare kortison som skrivs ut på recept.

När bör jag söka vård?

Sök vård om något av följande stämmer:

  • Du har provat receptfri kortisonkräm och det har inte hjälpt efter en veckas behandling

  • Eksemet ser annorlunda ut än det brukar, eller den behandling som brukar hjälpa fungerar inte.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som hjälpa dig bedöma dina symtom och vid behov skriva ut behandling på recept.

Frågor och svar om kontaktallergi

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-05-12Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04