Doktor.se

Bouchards knutor

Medicinskt granskad

Bouchards knutor är utbuktningar på leden som sitter i mitten av fingret, mellanleden. När utbuktningarna sitter på yttersta leden kallas det för Heberdens knutor. Bouchards knutor är en form av fingerledsartros och ger symtom som stelhet, smärta och krokiga fingrar.

Orsak till Bouchards knutor

Bouchards knutor är en form av artros, som uppkommer då brosket i leden får sämre kvalitet. Det gör att de olika benytorna kan nöta mot varandra. Vid Bouchards knutor leder det till smärtande utväxter, knutor, vid fingrarnas mellanleder. De gör att leden inte fungerar som den ska, utan fingrarna kan bli fixerade i sneda och krokiga lägen.

Det finns flera faktorer som ökar risken att drabbas av Bouchards knutor:

 • hård belastning på leden med upprepade rörelser

 • ökande ålder, särskilt vanligt över 65 års ålder

 • kön, kvinnor har högre risk att drabbas

 • ärftlighet

 • tidigare fingerskador, operationer eller infektioner

 • övervikt

Symtom på Bouchards knutor

Det tydligaste symtomet är knölar på fingrets mittersta led.

Andra symtom på Bouchards knutor är:

 • sänkt rörlighet och/eller smärta i leden i samband med vardagliga aktiviteter som att vrida om nycklar, skriva eller hålla i ratten vid bilkörning. 

 • sneda eller krökta fingrar.

 • svullna fingrar.

 • stelhet i fingrarna, särskilt på morgonen eller efter inaktiva perioder.

 • svaghet i fingrarna och att du har sämre kraft när du greppar om saker, till exempel öppnar en burk.

Vad kan jag göra själv?

Här är exempel på saker du kan göra för att underlätta i vardagen:

 • Dra ner på aktiviteter som innebär upprepade rörelser som sliter på lederna, till exempel trädgårdsarbete och stickning.

 • Använd hjälpmedel som underlättar i vardagen, till exempel hjälpmedel för att öppna burkar, vrida om nycklar eller hjälpmedel för att dra upp dragkedjor. 

 • Välj pennor och verktyg med större handtag. 

 • Se till att ha ergonomiskt tangentbord och mus till datorn.

 • Använd fingerskena för stöd när du sover eller utför repetitiva rörelser under dagen. Du kan få hjälp att utprova en skena av en arbetsterapeut.

Behandling vid Bouchards knutor

Knutorna går inte bort, och det finns ingen botande behandling. Syftet med behandlingen är att lindra symtom och förhindra förvärrade besvär. 

Symtomen kan lindras av träningsövningar för händerna. Vid mycket smärta kan smärtlindrande och antiinflammatoriska läkemedel i kombination med rörelseövningar vara ett bra alternativ. Läkemedel kan vara i form av tabletter eller gel som smörjs på huden över leden.

Det finns fysioterapeuter och arbetsterapeuter med särskild kompetens för händer. De kan ge dig olika övningar som du kan utföra hemma. 

Vid svåra besvär kan det vara aktuellt med kortisoninjektion i leden, men effekten är inte bestående och behandlingen bör kombineras med träning. 

Om inget annat gett resultat kan operation vara ett alternativ.

När bör jag söka vård?

Du bör söka vård om du får smärta i fingerlederna som inte går över.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos Doktor.se arbetar sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig att bedöma dina symtom samt ge dig råd och behandling. Om det behövs skriver vi ut läkemedel på recept. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på flera orter. På flera av våra vårdcentraler kan du få behandling av fysioterapeut.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-08-11Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01