Doktor.se

Heberdens knutor

Medicinskt granskad

Heberdens knutor är en form av fingerledsartros som drabbar fingrarnas yttersta leder. Artros i fingrarnas mellanleder kallas för Bouchards knutor. Tilllståndet innebär att det bildas små hårda knölar som växer ut från benen i leden. Det gör ont att röra lederna, och oftast kommer utväxterna på de flesta av fingrarna. Det är en mycket vanlig form av artros och drabbar oftast kvinnor.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar sjuksköterskor och läkare som hjälper dig bedöma dina symtom, ger dig råd och behandling. Om det behövs skriver vi ut läkemedel på recept. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på flera orter. På flera av våra vårdcentraler kan du få tillgång till behandling av fysioterapeut.

Orsak till Heberdens knutor

Heberdens knutor tycks vara ärftligt, men kan också uppstå av andra orsaker. Till exempel kan knutorna uppstå efter en skada, och det är också vanligt att personer med giktartrit drabbas. 

I det första akuta skedet av tillståndet kommer symtom som hudrodnad, ömhet vid beröring och lätt svullnad på grund av att det samlats vätska i leden. Det kan komma starka smärtor, som en stöt eller brännande känsla över leden. Efter några månader övergår tillståndet till en kronisk fas, då benutväxterna uppstår. I den kroniska fasen gör lederna oftast inte lika ont längre. 

Tillståndet beskrevs första gången av sir Willian Heberden, en brittisk läkare som var verksam på 1700-talet.

Symtom på Heberdens knutor

Heberdens knutor ger symtom i den yttersta fingerleden i form av:

  • smärta som blir värre efter hög aktivitet, eller efter inaktivitet

  • stelhet, särskilt på morgonen

  • sämre rörlighet

  • svårighet att greppa saker

  • hårda knutor vid leden

  • att leden blir fixerad i ett läge, till exempel svårighet att räta ut fingrarna

En del känner också ett obehag i leden vid väderomslag.

Behandling vid Heberdens knutor

Träningsövningar för händerna kan lindra sjukdomen och ge bättre livskvalitet. Vid mycket smärta kan smärtlindrande läkemedel i kombination med rörelseövningar vara ett bra alternativ. 

Det finns arbetsterapeuter och fysioterapeuter med särskild kompetens för händer, och du kan få olika övningar att utföra hemma. 

Vid svåra besvär kan det vara aktuellt med kortisoninjektion i leden, men effekten är inte bestående och behandlingen bör kombineras med träning. 

Om inget annat gett resultat och besvären är uttalade kan en operation av lederna vara ett alternativ.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du får smärta i fingerlederna som inte går över.

11 Augusti, 20211 September, 2023