Astma

Vad är astma?

Astma är en sjukdom som kan ge hosta och andningssvårigheter. Astma beror på en kronisk inflammation i luftvägarna. Den kroniska inflammationen gör luftvägarna extra känsliga mot irriterande faktorer som till exempel:

 • kall luft
 • pollen
 • pälsdjur
 • fysisk ansträngning
 • rök
 • stress
 • föroreningar
 • förkylning

När luftvägarna blir irriterade drar de ihop sig, vilket gör att mindre luft kan passera in och ut ur lungorna. Detta ger upphov till andfåddhet och en känsla av att inte kunna få luft. Det bildas också en ökad mängd slem, vilket förvärrar problemet ytterligare.

Orsak till astma

Den exakta orsaken till att någon får astma är inte känd. Det verkar som att både ärftliga faktorer och miljömässiga faktorer spelar in. Risken för att utveckla astma ökar om du:

 • har en allergi
 • har eksem
 • har utsatts för infektioner av vissa virus
 • är överviktig
 • har kommit i kontakt med tobaksprodukter som foster och som litet barn

En speciell typ av astma är yrkesbetingad astma, som uppkommer till följd av att arbetsmiljön innehåller astmaframkallande faktorer. Exempel på sådana faktorer är:

 • mjöl
 • latexgummi 
 • frisörkemikalier
 • kemikalier som används vid nagelskulptering
 • ämnen som finns i målarfärg

Symtom på astma

Astma ger symtom i form av anfall med andningssvårigheter. Andra symtom är:

 • hosta, särskilt på natten
 • pipande andningsljud
 • smärta eller obehag från bröstkorgen
 • att du hostar länge efter en förkylning
 • att du får andningssvårigheter vid fysisk ansträngning

Vad kan jag göra själv?

Många med astma upplever en försämring i sina besvär vid fysisk aktivitet, vilket kan upplevas som en signal från kroppen att inte anstränga sig. Forskning visar dock att personer med astma som förbättrar sin fysiska funktion med hjälp av styrke- och konditionsträning får färre försämringsperioder och mindre symtom. Du kan ibland behöva ta medicin innan du tränar.

Personer med astma kan få en PEF-mätare att använda hemma. Genom att blåsa ut luft genom PEF-mätaren kan du få uppskattning av din aktuella lungfunktion. Det kan vara till hjälp till exempel när du har en infektion, för att se om du behöver öka dosen av dina astmamediciner. 

Du kan minska risken för astmaanfall genom att undvika sådant som triggar dem, som till exempel:

 • rökning 
 • pollen
 • pälsdjur
 • kall luft

Du bör också tänka på att välja ett yrke som inte riskerar att försämra din astma. Följande yrken kan göra din astma värre: 

 • bagare
 • nagelteknolog
 • målare
 • frisör
 • kafferostare
 • billackerare

Vissa kan få astmaanfall av antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som till exempel Ipren. Har du astma är det därför bättre att använda smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil.

Om du vill engagera dig för ett samhälle tillgängligt för alla med astma, eller bara veta mer om astma, kan du kontakta Astma- och allergiförbundet.

Behandling vid astma

Astma behöver i regel behandling. Läkemedel mot astma provas ut i samråd med din läkare. Det kan både vara mediciner som du andas in och mediciner som du tar i tablettform. Målet med behandlingen är att du ska kunna leva ett aktivt liv utan begränsningar. Läkemedelsbehandlingen vid astma skiljer sig åt beroende på hur svåra din astma är:

 • För lindrig astma ges inhalation av en snabbverkande beta-2-stimulerare vid behov. De kan också tas förebyggande innan fysisk ansträngning. Dessa läkemedel gör att luftrörens muskler slappnar av så du lättare kan andas in.
 • Redan vid lindrig astma ges ett tillägg av kortison som dämpar inflammation och läker irritationen i lungvävnaden. Kortison ges oftast som inhalation, och behöver tas regelbundet för att få bra effekt. Om detta är otillräcklligt kan det bli aktuellt med en långverkande beta 2-stimulerare. Det finns också läkemedel för inhalation som är en kombination av långverkande beta 2-stimulerare och kortison. Andra preparat som används i den här kategorin är anti-leukotriener, som hämmar inflammatoriska ämnen i luftvägarna. 
 • Vid svår astma ges ibland kortison som tabletter. Det kommer också allt fler nya läkemedel i form av antikroppar för dig med svår astma som inte svarar på traditionell behandling. Antikropparna hindrar inflammatoriska ämnen från att aktivera immunsystemet och ges som subkutan injektion.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du har astma bör du söka vård på en vårdcentral för en läkarbedömning. Om du redan är diagnosticerad med astma bör du söka vård om din astma förvärras. Om du som har astma har andningsbesvär som inte ger med sig med medicinering bör du ta dig till en akutmottagning.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vid astma behövs undersökning och provtagning på vårdcentral. Doktor.se har fysiska mottagningar du kan vända dig till.

Frågor och svar om astma

Några frågor och svar kring astma.

Hur får man astma?

Den exakta orsaken till att någon drabbas av astma är inte klarlagd. Både ärftliga och miljömässiga faktorer spelar in. I vissa yrken kan man utsättas för faktorer som kan framkalla astma, som mjöl, frisörkemikalier, vissa typer av lim och ämnen som finns i målarfärg.

Hur vet man om man har astma?

För att få diagnosen astma måste du genomgå en utredning hos läkare. Läkaren går igenom din sjukdomshistoria och gör en kroppslig undersökning. Du får också göra en undersökning av din lungfunktion, en så kallad spirometri, och lämna blodprover. Misstänker läkare att ett allergiframkallande ämne utlöst din astma görs också en allergiutredning.

Är astma annorlunda hos barn?

Astma är vanligt hos barn. En del barn som har astma har ungefär samma symtom som vuxna och kommer att behöva behandling hela livet. Vissa barn har istället bara astmasymtom när de är förkylda, och den typen av astma brukar försvinna vid 6-7 års ålder.

Redaktör: Ewa Lundborg - Doktor.se
Publicerat datum: 2020-11-27
Granskare: Seika Lee, medicinsk chef - Doktor.se
Senast granskad: 2022-04-22
 • Öppet alla dagar i veckan
 • 365 dagar om året
 • Direkt i mobilen
Skriv in ditt mobilnummer här så skickar vi nedladdningslänk till din mobil! Supersmidigt.
Ange telefonnummer
Kontrollera telefonnummer och försök igen.
Vi samarbetar med