Doktor.se

Barnsjukdomar

Medicinskt granskad

Alla barn blir sjuka. Som småbarnsförälder är det en naturlig del av livet att vårda sjuka barn och bedöma symtom. Det kan vara en svår balans att ta symtom på allvar och samtidigt inte oroa sig i onödan. På Doktor.se kan du får hjälp att bedöma ditt barns symtom och om det behövs kan vi hjälpa er med behandling.

Barn blir sjuka

Under de första åren är barn sjuka många gånger per år. Det kan vara svårt att bedöma var gränsen går för vad som är normalt när barn är sjuka och när det är läge att söka vård.

En sak som är viktigt att ha koll på om ditt barn blir sjukt är din bedömning av hur barnet mår i stort, det som vi i vården kallar för allmäntillståndet. Så länge barn äter, dricker, kissar, leker och tar kontakt med omgivningen räknas det som att allmäntillståndet inte är påverkat. 

Tecken på att allmäntillståndet är påverkat är till exempel när barnet:

  • är slött och hängigt

  • reagerar långsammare än vanligt

  • inte äter och/eller inte dricker 

  • är svårt att få kontakt med

  • beter sig mycket annorlunda än vanligt

Dessa är symtom du som förälder ska vara vaksam på. När barnet får ett påverkat allmäntillstånd och känns slött och hängigt bör du söka vård för att få hjälp med en bedömning.

Exempel på besvär och barnsjukdomar

Här finns exempel på symtom och sjukdomar som drabbar barn. Flera av de barnsjukdomar som var vanliga förr är i dag ovanliga eftersom de ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet: 

Andra exempel på sjukdomar som kan drabba barn:

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Våra erfarna sjuksköterskor och läkare kan hjälpa dig som förälder att bedöma ditt barns symtom och ge dig råd. Tänk på att barnet behöver vara med vid vårdmötet. Om det behövs kan vi skriva ut läkemedel på recept och intyg för vård av sjukt barn.

Relaterade besvär:

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-03-06Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-08-31

Aktuella artiklar för din hälsa

Läs medicinskt granskade artiklar som handlar om det senaste inom sjukvård, hälsa och medicin.