Doktor.se

Feber hos barn

Medicinskt granskad

Vid feber blir kroppen varm. Feber är vanligt i samband med bland annat förkylning, influensa och Covid-19, men även många andra typer av infektioner. Barn får lättare hög feber än vuxna och kan ha feber utan att vara särskilt sjuka. Hur barnet mår i övrigt är det viktigaste.

Få råd och hjälp vid feber hos ditt barn

Snabb hjälp via chatt, video eller röstsamtal. Öppet alla dagar.

Vad är feber?

Feber klassas som en kroppstemperatur över 38 grader, medan en temperatur över 39 grader räknas som hög feber. Den förhöjda kroppstemperaturen är en del av kroppens försvar mot infektioner eftersom bakterier och virus, som oftast orsakar infektionerna, inte kan föröka sig lika bra vid högre temperaturer. Feber är i sig ofarligt, men orsaken bakom kan kräva vård.

Du kan mäta kroppstemperaturen med en termometer. Att mäta i rumpan eller örat ger mest tillförlitligt resultat. Om barnet är under ett år, är det bästa att mäta i rumpan. Här kan du läsa mer om feber.

Orsak till feber hos barn

Feber är oftast ett tecken på en infektion av bakterier eller virus. Det är ovanligt, men ibland är feber ett tecken på en allvarligare sjukdom.

Exempel på sjukdomar som kan orsaka hög feber hos barn är

Symtom på feber hos barn

Feber kan ge symtom som

 • att barnets hud är varm

 • att barnet är trött och hängigt

 • att barnet är ledset och missnöjt

 • att barnets ögon är glansiga

 • att barnet svettas och fryser omväxlande

 • att pulsen går upp och barnet andas fortare

Du kan också märka att barnet sover mer eller mindre än normalt och inte vill äta eller dricka som vanligt.

Feberyra

Vissa barn drabbas av feberyra när de har feber. Det innebär att de blir förvirrade och kan uppfatta omgivningen på ett annorlunda sätt. De kan höra, se och känna saker som inte finns.
Feberyra är inte farligt och går normalt över efter en stund, men kan vara obehagligt för både dig och barnet.

Feberkramper

Feberkramp är ett slags krampanfall som kan drabba barn mellan sex månader och fem år med hög feber. Det är ofarligt men kan se läskigt ut. Under kramperna tappar barnet medvetandet. Kramperna kommer tidigt, ibland redan innan du vet om att barnet har feber. Här kan du läsa mer om feberkramper.

Vad kan jag göra själv?

Nedan har vi samlat några råd om vad du kan göra när ditt barn har feber:

 • Håll barnet sällskap.

 • Se till att barnet vilar om det är trött. Låt barnets tillstånd avgöra.

 • Se till att barnet dricker mer än normalt, för att undvika uttorkning.

 • Ge barnet det som det tycker om att äta och dricka.

 • Anpassa kläder och täcken efter hur varmt barnet är. Om barnet fryser, klä på barnet mer eller lägg över ett extra täcke eller en filt. Om barnet känner sig för varm, ta av kläder eller täcken och om det inte räcker så öppna ett fönster.

 • Det kan vara skönt att badda en våt handduk mot pannan.

Om barnet är gnälligt eller har svårt att sova eller äta, kan du ge febernedsättande, receptfria läkemedel. Stäm av med vården innan du ger läkemedel till barn under sex månader. Febernedsättande läkemedel finns både i flytande form och som munsönderfallande tabletter.

Du kan förebygga infektioner, och på så sätt minska risken för feber, genom att följa nedanstående råd:

 • Tvätta händerna före varje måltid och efter varje toalettbesök. Det gäller både dina och barnets händer.

 • Lär barnet att hosta och nysa i armvecket och att undvika att peta sig i näsa och ögon.

Behandling av feber hos barn

Oftast krävs ingen behandling utan febern går över av sig självt inom några dagar. Om febern orsakas av bakterier, kan det ibland behövas en antibiotikabehandling.

När bör jag söka vård?

I de allra flesta fall när barn får feber behöver du inte söka vård. I en del fall är det bra att söka vård på vårdcentralen och i en del fall kan det vara bråttom och du behöver då söka vård genast.

Ring 112 om något av följande stämmer:

 • Barnet får feberkramp för första gången.

 • Barnet har fått flera feberkramper under samma dygn.

 • Barnet har fått en feberkramp som har pågått i mer än fem minuter.

 • Barnet har krampat och sedan inte återfått medvetandet inom fem minuter.

Du behöver inte söka vård om du känner igen feberkrampen från tidigare tillfällen och barnet efteråt mår bra.

Sök vård genast på jouröppen mottagning eller vårdcentral om barnet har feber och

 • är yngre än tre månader

 • är yngre än sex månader och inte har symtom på förkylning

 • har väldigt ont någonstans eller gråter utan att kunna tröstas

 • visar tecken på uttorkning, det vill säga att det kissar mindre än vanligt, har koncentrerad urin, är torr i munnen eller väldigt törstig.

 • får ont i huvudet eller kroppen efter att ha varit i ett tropiskt land.

Sök vård på vårdcentral om något av följande stämmer:

 • barnet har haft feber under mer än fyra dygn, eller har feber som kommer och går

 • barnet är över fem år och har haft feberkramp

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos Doktor.se arbetar många erfarna sjuksköterskor och läkare. Som en del av primärvården kan vi hjälpa dig att bedöma symtom och ge råd. Ibland behövs en fysisk undersökning. Det kan också behövas ett prov från halsen för att ta reda på om det finns bakterier där, eller så kan barnet behöva lämna urinprov och blodprov. Om du inte besökt oss på någon av våra fysiska vårdcentraler, hänvisar vi dig vid behov till en fysisk vårdcentral i din närhet.

Få råd och hjälp vid feber hos ditt barn

Snabb hjälp via chatt, video eller röstsamtal. Öppet alla dagar.

Frågor och svar om feber hos barn

23 September, 20225 September, 2023