Doktor.se

Myelom

Medicinskt granskad

Myelom är en slags cancer i benmärgen. Sjukdomen kan variera mycket med tiden och mellan olika personer. Det går inte att bota myelom, men de flesta kan leva ett bra liv med behandling. Du kan ha bättre och sämre perioder.

Vad är myelom?

Myelom är en cancersjukdom som innebär att vissa vita blodkroppar utvecklas till cancerceller. De vita blodkropparna är en del av kroppens immunförsvar och bildas i benmärgen tillsammans med övriga blodceller. Myelomceller växer okontrollerat och tränger undan andra friska och fungerande blodceller så att det blir brist på dem. Det gör att du kan bli väldigt trött, att du lätt blir andfådd och att du får ett sämre försvar mot infektioner så att du lättare blir sjuk. Myelomcellerna skickar också ut ämnen som kan skada ditt skelett. Ibland kallas myelom för multipelt myelom.

Andra typer av cancer i blodbildande celler är leukemi och lymfom.

Orsak till myelom

Det är okänt varför vissa får myelom. Det finns inga kända riskfaktorer och det är ovanligt att flera personer i familjen drabbas.

Symtom på myelom

Det tar oftast lång tid för myelom att utvecklas och kan ta flera år innan du märker av några symtom. Du kan då känna av symtom som

 • trötthet

 • andfåddhet

 • att du lättare får infektioner, exempelvis i luftvägarna.

 • att det gör ont i skelettet, ofta i ryggen och bröstkorgen.

 • att smärtan i skelettet blir värre när du anstränger dig.

 • förvirring

 • nedsatt känsel i benen, eller att du blir förlamad.

 • skummande urin.

Att det skummar när du kissar är ett tecken på att njurarna tagit skada. När skelettet skadas och tunnas ut av de ämnen som myelomcellerna utsöndrar, läcker det ut kalk i blodet som kan skada njurarna. För mycket kalk i blodet gör också att du kan bli trött och förvirrad.

Myelom bildar inga tumörer, men cancerceller kan ibland klumpas ihop och trycka på nerver eller ryggmärg och påverka känseln i benen.

Vad kan jag göra själv?

För att må så bra som möjligt om du lever med myelom, följ nedanstående råd:

 • Rör på dig: Att hålla dig fysiskt aktiv är bra för skelettet och hjälper om du känner dig trött på grund av sjukdom eller behandling.

 • Vila lagom: Se till att vila om du känner dig trött, men kom ihåg att fysisk aktivitet är bra och kan få dig att känna dig mindre trött.

 • Ät hälsosamt: Genom att äta varierad och näringsriktig mat får du i dig mineraler och kalk och annat som är bra för skelettet.

 • Drick mycket vatten: Att dricka mycket vatten hjälper att späda ut urinen och skona njurarna.

 • Gör det som får dig må bra: Du kan ofta umgås med andra även om du är mer infektionskänslig, eftersom den ökade infektionsrisken vid myelom oftast beror på dina egna bakterier och inte på smitta från andra. Det går också bra att ha sex om du vill, även om du i vissa perioder kan behöva vara extra försiktig om du har lättare att blöda från underlivet.

 • Se till att få det stöd du behöver: Även när du har perioder då du mår bättre fysiskt, kan du behöva stöd och hjälp i andra former för att må bra psykiskt och socialt. Om du berättar för din vårdkontakt vad du behöver kan du få hjälp. Du kan också själv kontakta exempelvis Cancerrådgivningen, Cancerfonden eller Blodcancerförbundet, om du vill få stöd och råd från andra som är eller har varit i samma situation som du.

Behandling av myelom

Du kan inte bli av med myelom, men om du har besvär av sjukdomen får du behandling för att ta bort så många myelomceller som möjligt och minska symtomen.

Det finns olika läkemedel som på olika sätt hämmar myelomcellerna. Vilken behandling du får beror på hur du mår, vad du orkar och vad du själv vill.

Behandlingen kan omfatta ett eller flera av följande läkemedel:

 • Cytostatika: Cellhämmande läkemedel, cytostatika, hindrar cancerceller från att dela sig och bli fler. Det finns många olika typer av cytostatika som kan ges ensamma eller i kombination.

 • Kortison: Kortison är ett Inflammationshämmande läkemedel och ett hormon som finns naturligt i kroppen. Vid myelom fungerar det ungefär som cytostatika och kan också förstärka effekten av cytostatika.

 • Läkemedel som stärker immunförsvaret: Genom att stärka kroppens eget immunförsvar kan kroppen lättare bekämpa myelomcellerna.

 • Läkemedel som hindrar myelomceller att växa: Det finns olika läkemedel som gör att myelomcellerna inte kan fortsätta växa och fungera.

 • Målriktade läkemedel: Antikroppar är målriktade läkemedel som söker upp cancercellerna och gör att de inte kan fortsätta dela sig.

Du kan få läkemedel som dropp direkt i blodet, sprutor, eller tabletter. Behandlingstiden varierar allt från några månader till år. De flesta kan sedan leva ungefär som vanligt en tid och får behandling igen när symtomen kommer tillbaka.

Du kan samtidigt behöva andra kompletterande behandlingar, som ett eller flera av följande:

 • Läkemedel som stärker immunförsvaret.

 • Läkemedel som stärker skelettet.

 • Blodtransfusion för att tillföra fler friska blodceller.

 • Tillväxthormon som gör att fler röda blodkroppar bildas.

 • Förebyggande behandling mot svamp, virus eller bakterier.

 • Smärtstillande läkemedel.

 • Lokal strålbehandling för att minska smärta i skelettet.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har symtom som tyder på myelom, exempelvis om du har ont i skelettet, känner dig mycket trött utan förklaring eller lätt blir andfådd.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se kan som en del av primärvården hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge rådgivning. Vi har fysiska vårdcentraler på flera orter där du kan få lämna blodprov. Vid behov hänvisar vi dig vidare till ytterligare undersökningar och eventuell vård.

Frågor och svar om myelom

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-06-21Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-01