Doktor.se

Amnesi

Medicinskt granskad

Vad är amnesi?

Amnesi innebär att du får problem med minnet. Du kan tappa information om sådant som du lärt dig eller upplevt innan minnesförlusten, och också få svårigheter att lära dig nya saker. Amnesi kan komma plötsligt, och är då ofta orsakad av en hastigt påkommen skada på hjärnan. Amnesi kan också komma mer smygande, och kan då vara tecken på demens.

Orsak till amnesi

Amnesi kan ha många olika orsaker. Snabbt påkommen amnesi kan bero på till exempel:

Om en gammal och skör person får en infektion eller kanske bara en förstoppning, kan ett förvirringstillstånd uppkomma som innefattar minnesförlust, språkstörningar och desorientering. Det brukar släppa när personen blir frisk.

Amnesi kan orsakas av kraftig alkoholberusning, så att du inte minns något av det som hänt när du vaknar upp efter berusningen. Amnesi kan också vara ett symtom på alkoholrelaterat delirium, som kan uppkomma när en person druckit stora mängder alkohol under lång tid och sedan slutar.

Orsaker till mer långsamt uppkommen amnesi kan vara ett långvarigt alkoholmissbruk eller demens.

Symtom på amnesi

Amnesi kan delas in i två typer:

  • retrograd amnesi är när du tappar information om sådant som du lärt dig eller upplevt innan minnesförlusten.

  • anterograd amnesi innebär att du har svårigheter att lära dig nya saker.

Nyare minnen löper större risk att försvinna, medan gamla ingrodda minnen ofta finns kvar. Typiskt för personer med amnesi är att minnas upplevelser från barndomen och känna till namnen på tidigare statsministrar, men att inte kunna namnge den nuvarande statsministern eller komma ihåg vad de åt till frukost.

Vad kan jag göra själv?

Det finns många livsstilsfaktorer som minskar risken för demens, till exempel:

  • daglig motion

  • en hälsosam kost, med grönsaker, fullkorn och nötter

  • sparsam konsumtion av alkohol

  • hålla normal vikt

  • hålla ett normalt blodtryck

  • rökfrihet.

Behandling vid amnesi

Behandlingen vid amnesi beror på orsaken. Om hjärnan skadats eller insjuknat akut, behöver du ofta vårdas på sjukhus och ibland opereras, till exempel om du fått en blödning under skallbenet eller en hjärntumör. Om amnesin beror på demens behöver du oftast inte lägga in på sjukhus. Beroende på vilken typ av demens du har, kan det finnas läkemedel för att stärka minnet.

När bör jag söka vård?

Har du eller någon nära dig en plötsligt uppkommen minnesförlust bör du söka vård på en akutmottagning. Om du gradvis minns saker sämre och sämre över tid, som skulle kunna vara till exempel demens, bör du höra av dig till en vårdcentral.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med att bedöma symtom och ge råd. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning. Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till.

Frågor och svar om amnesi

12 Augusti, 20226 September, 2023