Doktor.se

TIA – transitorisk ischemisk attack

Medicinskt granskad

En TIA-attack ger samma symtom som stroke, men de flesta symtomen försvinner inom 5–60 minuter och inom ett dygn är samtliga tecken av attacken borta. Om du har symtom på TIA ska du genast ringa 112, eftersom du har en stor risk att få en stroke under de närmsta dagarna och behöver få undersökningar och behandling på sjukhus.

Vad är TIA?

TIA står för transitorisk ischemisk attack. Transitorisk betyder övergående eller tillfällig, och ischemi betyder syrebrist i en vävnad. En TIA uppstår när blodflödet till en del av hjärnan under en kortare period minskar eller helt upphör. Då får nervcellerna brist på syre och näringsämnen och kan inte fungera normalt.

Symtomen kommer plötsligt, och kan till exempel vara att du blir förlamad i en kroppsdel, inte kan prata ordentligt eller beter dig förvirrat. En TIA går oftast över på några minuter och samtliga symtom har försvunnit inom ett dygn, men det är en varningssignal om att du löper stor risk för att få en stroke inom de närmaste dagarna. Därför ska du genast åka till sjukhus, även om dina symtom gått över och du mår bra.

Orsak till TIA

En TIA har samma orsak som en ischemisk stroke, det vill säga när en blodpropp har täppt till ett blodkärl i hjärnan. Skillnaden mellan stroke och TIA är att blodproppen bara täpper till blodkärlet tillfälligt under en TIA, så att ingen bestående skada hinner uppstå. Blodproppen kommer ofta från kärl i halspulsådern eller hjärtat som har förträngningar på grund av åderförkalkning, så kallade aterosklerotiska plack. I förträngningarna kan blodproppar uppstå, som sedan lossnar och följer med blodet till hjärnan. 

Du löper större risk att få en TIA ifall:

Risken att få en TIA har också att göra med din livsstil. Du har större risk ifall:

 • du är överviktig

 • du röker

 • du äter för lite grönsaker och frukt 

 • du är stillasittande

 • du dricker för mycket alkohol

Symtom på TIA

TIA ger symtom som kommer plötsligt och oftast går över på några minuter.

Klassiska tecken på TIA är:

 • svaghet, förlamning eller domning i ansikte, arm eller ben, ofta i ena kroppshalvan

 • svårigheter att prata eller att förstå vad andra säger

 • blindhet eller dubbelseende

 • att det är helt svart för ögonen

 • yrsel

 • balans- eller koordinationssvårigheter

Vad kan jag göra själv?

Om du eller någon i din närhet får en TIA är det bråttom att ringa ambulans. Även om symtomen gått över är det stor risk för stroke inom de närmsta dagarna, och det är viktigt att bli undersökt och få förebyggande behandling.

För att minska risken för att få en TIA kan du:

 • försöka att röra på dig varje dag

 • äta mycket frukt och grönsaker

 • hålla dig normalviktig

 • sluta röka om du röker

 • hålla ett måttligt intag av alkohol

 • vara noga med att ta dina mediciner mot högt blodtryck, höga blodfetter och proppbildning, om du har sådana

Behandling vid TIA

När du får en TIA görs en utredning för att försöka hitta källan till proppen. Till exempel undersöks om din TIA uppkom på grund av förmaksflimmer, eller åderförkalkning i halskärlen. Upptäcks något av detta, kan du få behandling för förmaksflimmer eller göra en halskärlsoperation för att förhindra en ny TIA.

Du kan också få förebyggande läkemedelsbehandling, som till exempel kan bestå av:

 • blodförtunnande läkemedel

 • blodfettssänkande läkemedel

 • blodtryckssänkande läkemedel

Efter en TIA får du uppföljande läkarbesök.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du eller någon annan drabbats av en TIA ska du genast ringa ambulans på 112, även om symtomen har gått över.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

TIA är ett tillstånd som inte lämpar sig för digital vård. Misstänker du att du eller någon annan har fått en TIA bör du genast ringa ambulans på 112.

Frågor och svar om TIA

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-17Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-06