Doktor.se

Vaskulär demens

Medicinskt granskad

Vaskulär demens beror på otillräckligt blodflöde till olika delar av hjärnan. Det kan till exempel ske efter en stroke, eller andra skador eller förändringar i hjärnan. Tillståndet är relativt vanligt, och många med demenssjukdom har en blandning av Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. 

Orsak till vaskulär demens

Orsaken till vaskulär demens är skador eller förändringar i hjärnans blodkärl, så att delar av hjärnan får sämre blodförsörjning. Det leder till att nervcellerna i dessa delar inte får tillräckligt med syre och näring. 

Det finns flera orsaker som kan ligga bakom ett försämrat blodflöde. Här är några exempel:

 • Stroke. En stroke kan bero på att en blodpropp täppt till ett blodkärl i hjärnan, eller att blodkärl läckt och orsakat en hjärnblödning. I båda dessa fall kan delar av hjärnan skadas på grund av brist på syre.

 • Trånga eller skadade blodkärl. Blodkärl i hjärnan kan bli trängre eller skadade och därmed ge sämre blodtillförsel till hjärnan. Det kan bero på högt blodtryck, åderförfettning eller diabetes.

Symtom på vaskulär demens

De flesta demenssjukdomar kommer smygande, och försämras långsamt över tid. Vaskulär demens kan te sig på samma sätt, men det vanligaste är att förloppet är annorlunda. För de flesta kommer symtomen plötsligt och blir därför mer påtagliga. Det kan till exempel bli en märkbar förändring precis efter en stroke, eller efter flera TIA-attacker. Sjukdomen kan sedan vara stabil en period för att sedan försämras igen, och fortsätta att försämras stegvis i etapper. 

Symtombilden varierar beroende på vilken del av hjärnan som skadats. Det är vanligt att nedsättningen i förmågor är ojämn, till exempel att det är svårt att tänka snabbt, tolka information och lösa problem, medan minnet fungerar bra. 

Exempel på symtom vid vaskulär demens:

 • Förvirring.

 • Svårigheter att tänka och långsammare tankeprocesser.

 • Svårigheter att tolka sinnesintryck.

 • Koncentrationssvårigheter.

 • Sänkt förmåga att organisera tankar och handlingar.

 • Sänkt förmåga att analysera olika situationer, och bestämma hur du ska agera.

 • Minnesproblem.

 • Svårighet att hitta.

 • Språksvårigheter, till exempel svårigheter att hitta och uttala ord.

 • Ostadig gång och problem med balansen.

 • Nedstämdhet.

Förebygga vaskulär demens

De åtgärder som rekommenderas för att förebygga hjärtsjukdom påverkar också hjärnans blodkärl positivt, vilket kan minska risken att drabbas av vaskulär demens. 

Här är exempel på saker du kan göra själv:

 • Regelbunden fysisk aktivitet. Att träna regelbundet är det bästa du kan göra för din hälsa. Det minskar risken för många sjukdomar, inklusive demenssjukdomar. 

 • Sluta röka. Att röka är skadligt för blodkärlen i hela kroppen. 

 • Håll koll på blodtrycket. Se till att få behandling för högt blodtryck

 • Håll koll på ditt kolesterol. Högt kolesterol kan leda till åderförfettning och stroke, som båda är riskfaktorer för vaskulär demens. 

 • Förebygg eller kontrollera diabetes. Med regelbunden motion och en hälsosam kost kan du minska risken att insjukna i typ 2-diabetes, och därmed minska din risk att få vaskulär demens. Om du redan har diabetes är det viktigt att ha kontroll på blodsockernivåerna.

Behandling vid vaskulär demens

Behandlingen går ut på att ge det stöd och den omvårdnad som behövs i varje skede av sjukdomen. Behoven förändras över tid allteftersom sjukdomen fortskrider, och det finns nationella riktlinjer för hur demenssjukdomar ska behandlas. 

Vaskulär demens kommer ofta tillsammans med Alzheimers sjukdom, så kallad blanddemens. Då kan det vara aktuellt med de läkemedel som används vid Alzheimers för att bromsa sjukdomsförloppet. 

Vid vaskulär demens är det också viktigt att säkerställa att du har en fungerande behandling av andra underliggande sjukdomar, som diabetes eller hjärtsjukdom, för att förebygga ytterligare skador i hjärnans blodkärl.  

Alla demenssjukdomar ger en stor påverkan på de närmast anhöriga. Det är mycket viktigt att anhöriga får stöd och hjälp. I den allmänna texten om demens kan du läsa mer om att vara anhörig.

När bör jag söka vård?

Sök vård på vårdcentral om du eller någon närstående har symtom som kan bero på vaskulär demens eller annan demenssjukdom. 

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du misstänker att du eller någon närstående har demens kan ni vända er till oss för att få en första bedömning. Doktor.se har vårdcentraler som du kan vända dig till. Efter den första bedömningen kan du bli hänvisad för ytterligare utredning. Vid demenssjukdom behövs fysisk vård för att göra en noggrann utredning för att sedan kunna ge rätt behandling.

Frågor och svar om vaskulär demens

10 November, 20216 September, 2023