Doktor.se

Kallbrand

Medicinskt granskad

Kallbrand innebär att vävnaden i en kroppsdel dör. Kallbrand kallas också gangrän. Du kan till exempel få kallbrand i en tå, fot, ben, fingrar och händer. Det kan också uppstå i djupt liggande muskellager. Kallbrand kan bero på otillräckligt blodflöde eller en infektion. De personer som får kallbrand har ofta en underliggande sjukdom som åderförfettning eller diabetes. Kallbrand behandlas genom att ta bort den döda vävnaden. Ofta behövs även antibiotika.

Vad är kallbrand?

Kallbrand kan ge torr och skrynklig hud, som tappar sin vanliga färg och istället blir brun, blåviolett eller svart. Det utvecklas vanligtvis långsamt, och uppstår oftast hos personer som har åderförfettning eller diabetes. Ibland kan det bli en infektion i den drabbade kroppsdelen. Kroppsdelen blir då ofta svullen och det kan bildas blåsor. En vanlig början till kallbrand med infektion är att en person med diabetes har ett sår på foten, som sedan infekteras. 

Vid kallbrand kan det hända att den drabbade kroppsdelen måste amputeras. Vid infektion med infektion finns det risk att infektionen sprider sig till andra delar av kroppen. I värsta fall kan detta ge upphov till blodförgiftning som kan vara livshotande. Därför är det bråttom att ta bort den drabbade vävnaden.

Du kan få kallbrand i en fot, tå, ben, fingrar och händer, men det kan också drabba djupare muskellager. Gasbrand är en typ av kallbrand som drabbar djupare muskellager, där bakterierna producerar en gas.

Orsak till kallbrand

Kallbrand kan uppstå av många olika anledningar, som ibland samverkar.

Följande orsaker kan ge kallbrand:

 • när en kroppsdel inte fått tillräckligt med blod

 • om en svår och allvarlig bakterieinfektion förstört vävnaden

 • när en allvarlig skada (som en skottskada eller en skada från en bilolycka) når de djupa muskellagren och det kommer in bakterier där

Symtom på kallbrand

Kallbrand kan ge plötslig, svår smärta i en kroppsdel, följt av domningar. Kallbrand kan också ge många olika symtom på huden i den drabbade kroppsdelens. Ofta finns en tydlig gräns mellan frisk och skadad hud.

Hudsymtomen kan till exempel vara: 

 • Missfärgning av huden – allt från blek till blå, lila, svart, bronsfärgad eller röd.

 • Svullnad och blåsbildning. Ofta är blåsorna fyllda med vätska.

 • Illaluktande vätska som rinner från ett sår.

 • Hud som känns sval eller kall vid beröring.

Om du har kallbrand som uppstått på grund av infektion, som sen sprider till sig resten av kroppen, kan du få blodförgiftning.

Symtom på blodförgiftning är:

 • lågt blodtryck 

 • feber, men temperaturen kan också vara lägre än normalt

 • snabb puls

 • svårt att andas

 • förvirring

Behandling vid kallbrand

Behandlingen vid kallbrand går ut på att operera bort den döda vävnaden. Ofta behövs även antibiotika intravenöst, det vill säga direkt i blodet. Vid kallbrand som infekterats är det bråttom att ta bort den döda vävnaden, eftersom bakterierna kan sprida sig till resten av kroppen och orsaka blodförgiftning.

När bör jag söka vård?

Om du har sår som inte vill läka bör du söka vård på din vårdcentral. Sök vård akut på vårdcentral, jouröppen mottagning eller akutmottagning om du har mycket ont i en kroppsdel samt något av följande:

 • feber

 • missfärgad hud, värmeökning, svullnad eller blåsor på en kroppsdel, som inte går över

 • illaluktande vätska som rinner från ett sår

 • ett område på huden som är hårt, kallt, blekt eller utan känsel

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Frågor och svar om kallbrand

Några frågor och svar kring kallbrand.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-04