Doktor.se

Harpest | tularemi

Medicinskt granskad

Harpest är en infektion som orsakas av en bakterie. Du kan få hög feber, sår i munnen eller på huden och svullna lymfkörtlar. Sjukdomen smittar från sjuka djur, via kontakt, stick eller bett, eller om du dricker förorenat vatten. Harpest kan botas med antibiotika.

Vad är harpest?

Harpest är en bakterieinfektion, som fått sitt namn eftersom harar som smittas kan bli så sjuka att de dör. Sjukdomen orsakas av en bakterie vid namn Franciscella tularensis och kallas på medicinskt språk för tularemi. Smittan är vanligast i Norrland men förekommer i större delen av Sverige, förutom allra längst i söder. Harpest är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Orsak till harpest

Harpest orsakas av bakterien Franciscella tularensis.

Sjukdomen smittar på flera olika sätt, här är några exempel:

  • Du dricker vatten som innehåller den bakterie som orsakar harpest.

  • Du rör vid ett smittat djur, antingen levande eller dött.

  • Du blir biten eller stucken av en insekt som bär på smittan, exempelvis en mygga, broms eller fästing.

  • Du andas in damm som är förorenat med urin eller avföring från ett sjukt djur.

  • Du andas in bakterien, som kan virvla upp i luften när du klipper gräs eller skördar.

Du kan inte smittas av andra människor som är sjuka.

Symtom på harpest

Symtomen vid harpest kommer snabbt och det är vanligt att få

Om du smittats via ett insektsbett eller direktkontakt med ett djur, till exempel en hare, kommer ofta ett sår på smittstället. Det är också vanligt att närliggande lymfkörtlar svullnar och gör ont. Personer som fått smittan via luftvägarna får lunginflammation. Om smittan kommit via förorenat vatten insjuknar personen med sår i mun och svalg.

Lymfkörtlarna kan ibland vara svullna flera veckor efter att övriga symtom försvunnit. I ovanliga fall kan även levern, mjälten, hjärtat, hjärnan och skelettet påverkas av sjukdomen. Vissa får inga symtom alls.

Inkubationstiden, tiden från smittotillfället till symtom uppkommer, är två till tio dygn och i genomsnitt tre dygn.

Symtomen vid harpest kan likna symtomen vid Rosfeber. Det är en hudinfektion som kan uppstå om bakterier kommer in i ett öppet sår eller en hudspricka.

Förebygga harpest

Du kan ta reda på om det finns harpest i det område du vistas i via en tjänst på Statens Veterniärmedicinska Anstalt (Karta över harpest – SVA) 
Om det finns smitta i ditt område kan du minska risken att smittas av harpest om du följer nedanstående råd:

  • Skydda dig från bett och stick som kan överföra harpest genom att använd täckande kläder och myggmedel ute i naturen.

  • När du städar i uthus eller sommarstugor som kan innehålla damm med avföring från gnagare ska du använda munskydd och handskar. Torka med våt trasa för att inte virvla upp damm.

  • Efter städningen ska du tvätta kläderna i 60 grader så att bakterierna dör. Detsamma gäller efter gräsklippning eller

  • Använd handskar om du behöver hantera döda djur, och rengör sedan både händer och eventuella verktyg som kommit i kontakt med djuret.

  • Drick inte vatten som kan vara förorenat av avföring från smittade djur, eller smittade döda djur.

Behandling av harpest

Harpest behandlas med antibiotika. Ibland bildas en böld på huden i samband med sjukdomen. Om du har mycket besvär av bölden kan en läkare eller sjuksköterska tömma den på var, efter att du fått lokalbedövning eller blivit sövd. Febern försvinner oftast snabbt vid antibiotikabehandling, men vissa symtom som exempelvis svullna lymfkörtlar, kan kvarstå.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du tror att du har harpest.

Sök vård genast om du har feberfrossa och känner dig väldigt sjuk.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se kan som en del av primärvården hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge rådgivning. Vid misstanke om harpest kan du behöva lämna blod eller vävnadsprov för att läkaren ska kunna bekräfta vilka bakterier du infekterats av. Doktor.se har fysiska vårdcentraler på flera orter där du kan lämna prover och få behandling. På våra fysiska vårdcentraler kan vi också hjälpa dig med att tömma en böld på var om det behövs.

Frågor och svar om harpest

12 Augusti, 20225 September, 2023