Doktor.se

HPV

Medicinskt granskad

Humant Papillomirus

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus som finns i hundratals varianter. Några av dessa varianter kan orsaka cellförändringar, till exempel i livmoderhalsen, som innebär en ökad risk att utveckla cancer. Vissa andra varianter av HPV-virus kan orsaka könsvårtor, så kallat kondylom.

Vad är HPV?

HPV är ett virus, ett slags vårtvirus. Det finns många varianter av viruset, som kan ge upphov till olika slags symtom.

Hur smittar HPV?

HPV smittar genom kontakt slemhinna mot slemhinna, till exempel vid sex. Viruset kan smitta även om det inte ger några symtom.

Symtom på HPV

Det vanligaste är att du inte märker av viruset, eftersom det ofta inte ger några symtom. Vissa HPV-virus ger könsvårtor, kondylom. Du kan också få cellförändringar i livmoderhalsen, men det känns och syns inte utan upptäcks genom provtagning.

Skydd mot HPV

Du kan skydda dig mot HPV genom att

  • Använda skydd, till exempel kondom, femidom eller slicklapp.

  • Vaccinera dig. Du kan skydda dig mot HPV genom vaccin som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. 

Behandling vid HPV

Det finns ingen behandling mot HPV i sig. Även könsvårtor läker i allmänhet av sig själva, men om de är besvärande finns olika metoder för att ta bort dem.

Cellförändringar på grund av HPV kan opereras bort.

Följdsjukdomar av HPV

HPV kan ge upphov till cellförändringar som kan utvecklas till cancer, till exempel cancer i livmoderhalsen. Viruset kan även leda till andra former av cancer, även om det är mer ovanligt, till exempel:

  • i halsmandlarna

  • i munnen

  • vid ändtarmsöppningen

  • i slidan

  • på blygdläpparna

  • på penis

När bör jag söka vård?

Om du tror att du har kondylom ska du söka vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss finns erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig att bedöma dina symtom och ge individuell rådgivning. I många fall kan vi även skriva ut läkemedel på recept när vi bedömer att det behövs. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-02Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-05