Doktor.se

Cellförändringar

Medicinskt granskad

Cellförändringar är onormala celler som har förändrat både sitt utseende och hur de växer. Ibland har de onormala cellerna delat sig så mycket att de bildat en godartad tumör. Cellförändringar kan utvecklas till cancer, men behöver inte göra det. De är ofta svåra att upptäcka, men när de gör det opereras dem bort om de misstänks kunna leda till cancer.

Vad är cellförändringar?

Cellförändringar innebär att celler har förändrats, så att de ser annorlunda ut och växer på ett onormalt sätt. När celler delas i kroppen kan deras arvsmassa (DNA) förändras eller skadas. En inbyggd säkerhetskontroll upptäcker avvikande celler och reparerar dessa. Går inte det så dör cellerna. Men ibland är det något i kontrollsystemet som inte fungerar. Då kan förändrade celler klara sig förbi kontrollen, börja dela sig mer än normalt och bilda en tumör. Sådana cellförändringar, eller godartade tumörer, börjar ibland dela sig ohämmat och utvecklas till cancer. Här kan du läsa mer om cancer.

Cellförändringar kan uppstå i alla kroppens vävnader. Ibland kallas de istället för polyper, eller dysplasier, om de är förstadium till cancer. I de flesta fall är det svårt att upptäcka cellförändringar och att veta vilka av dessa som kommer att utvecklas till cancer.

Cellförändringar livmodertappen

Cellförändringar på livmodertappen, vid gränsen till livmoderhalsen, kan upptäckas genom ett cellprov som tas i samband med en gynekologisk undersökning. Det innebär att behandling kan sättas in i ett tidigt skede och utvecklingen av cancer kan förhindras. Livmoderhalscancer beror ofta på en infektion med humant papillomavirus (HPV), som kan skada cellerna. Här kan du läsa mer om livmoderhalscancer och HPV.

Orsak till cellförändringar

Cellförändringar beror på skador i generna som inte kunnat repareras av cellens kontrollsystem. Cellens gener är en del av dess DNA och kontrollerar det mesta i kroppen. Olika gener styr när och hur en cell ska börja och sluta dela sig och när och hur den ska repareras. Skador som uppstår i de gener som styr celldelning eller skadereparation, kan göra att förändrade celler fortsätter att dela sig. Områden i kroppens vävnader med en ansamling av celler som på grund av skador i generna beter sig annorlunda, kallas för en cellförändring. Om nya skador uppstår i dessa celler kan cancer utvecklas. Det kan du läsa mera om i texten om cancer. Men det är inte alla cellförändringar som är förstadier till cancer.

Inflammation orsakad av svamp, virus, bakterier eller andra mikroorganismer kan ibland leda till cellförändringar.

Symtom på cellförändringar

Tidiga cellförändringar ger inga symtom. Om en godartad tumör växer sig större kan du ibland känna en knöl, beroende på var tumören sitter. Godartade tumörer kan i vissa fall trycka på vävnad, nerver och blodkärl runt omkring.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att du går på de kontroller du kallas till av vården:

  • Cellprov för kvinnor screenar för cellförändringar i livmoderhalsen och kan förebygga cancer. Ett cellprov tas då genom att skrapa på livmodertappen.

  • Polyper i tjocktarmen kan i vissa fall vara ett förstadium till tjocktarmscancer som oftast inte ger några symtom, men som kan upptäckas genom koloskopi. Det är en undersökning i tarmen med en kamera. Om du har en ökad risk för att utveckla tjocktarmscancer, exempelvis om du har genetiska släktingar med sjukdomen, om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit eller du är äldre, kan du få genomgå en sådan undersökning. Här kan du läsa mer om tjocktarmscancer.

Behandling av cellförändringar

Cellförändringar som misstänks kunna utvecklas till cancer tas bort.

Följande steg utförs i behandlingen av cellförändringar:

  • Operation: Cellförändringar tas bort kirurgiskt, tillsammans med en del frisk vävnad runt omkring, inklusive blodkärl, lymfkärl och lymfkörtlar. Det är för att vara säker på att få bort alla förändringar och eventuella cancerceller.

  • Analys av den bortopererade vävnaden: Efter operationen skickas den vävnad som opererats bort på mikroskopisk analys. Med svar från analysen kan läkarna avgöra om det rör sig om cellförändringar eller cancer och om tillräckligt mycket vävnad tagits bort för att vara säker på att ingen förändring finns kvar.

Om den förändrade vävnaden tagits bort med tillräckligt stor marginal behövs ingen ytterligare behandling, även om analysen visade att det fanns cancer. Om det däremot visar sig att det fanns cancer och att den spridit sig, får du vidare behandling.

När bör jag söka vård?

Tidiga cellförändringar ger inga symtom. Gå på de kontroller du kallas till av vården, exempelvis cellprovtagning av livmoderhalsen.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se kan hjälpa dig med rådgivning om du har frågor som rör din hälsa och provtagningar.

Frågor och svar om cellförändringar

16 Augusti, 20221 September, 2023