Doktor.se

Gulsot hos vuxna

Gulsot kallas för ikterus inom vården och beror på en ansamling av det gulfärgade ämnet bilirubin. Att få gulaktiga ögonvitor är ett tydligt symtom oavsett hudfärg, och hos ljushyade syns även att huden blir gulfärgad. Gulsot hos en vuxen person kan bero på många saker, till exempel hepatit, gallsten eller leverproblem.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig att bedöma symtom och ge dig rådgivning. Doktor.se har även fysiska mottagningar på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Orsaker till gulsot hos vuxna

Vid gulsot har det blivit en ansamling av det gula färgämnet bilirubin i blodet. Ofta är det sjukdomar i levern eller gallgångarna som ligger bakom.

Orsakerna kan till exempel vara:

  • Att förmågan att utsöndra bilirubin har minskat. Det kan bero på att levern inte kan omvandla (konjugera) bilirubin från fettlösligt till vattenlösligt så att det kan skickas ut via gallgångarna till tunntarmen. En annan orsak är att levern har förlorat förmågan att transportera bilirubin till gallgångarna. Det kan bero på hepatit, skrumpleverlevercancer eller den medfödda sjukdomen Gilberts syndrom.

  • Förträngningar i gallgångarna så att bilirubin inte kan passera ut i tarmen, vilket hindrar kroppen från att utsöndra ämnet. Det kan till exempel bero på gallsten, en inflammation i gallgången eller en tumör.

  • Förhöjda halter av bilirubin på grund av ökad nedbrytning (hemolys) av röda blodkroppar. Det kan till exempel bero på malaria, autoimmuna sjukdomar, tumörer, olika former av gifter eller vissa läkemedel.

Symtom på gulsot hos vuxna

Gulsot hos vuxna kan ge symtom som:

  • gulfärgade ögonvitor, tydligt symtom oavsett hudfärg

  • gulfärgad ”lätt solbränd” hudfärg, som kan vara svårare att se hos mörkhyade

  • ljus, beskrivs ofta som kittfärgad, avföring

  • mörkfärgad urin

  • klåda

Behandling vid gulsot hos vuxna

Behandlingen anpassas beroende på vad som orsakat ansamlingen av bilirubin.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du får gulaktiga ögonvitor och gulfärgad hud, så att du får hjälp att ta reda på orsaken.

Frågor och svar om gulsot

Några frågor och svar kring gulsot.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-07-06Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-08