Doktor.se

Skrumplever

Medicinskt granskad

Levercirros

Skrumplever är ett tillstånd när leverns celler skadats så mycket att levern inte längre kan fungera som den ska. En vanlig orsak är långvarigt alkoholmissbruk, men det kan också bero på hepatit-virus. Behandlingen beror på sjukdomens orsak.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av symtom.

Vad är skrumplever?

Skrumplever är när en stor del av leverns celler har förstörts, så att levern inte längre kan fungera som den ska. Skrumplever utvecklas när levern varit inflammerad under flera år, och är oftast det sista steget av en långvarig sjukdom. Levern är ett viktigt organ som normalt avlägsnar gifter som alkohol, droger och läkemedel från kroppen, hjälper till att bryta ner fett och lagrar energi. Den hjälper också kroppen att producera koagulationsfaktorer, ämnen som tätar igen hål i skadade blodkärl. Ett annat ord för skrumplever är levercirros.

Orsak till skrumplever

Skrumplever kan orsakas av:

 • alkoholmissbruk

 • leverinfektion med hepatit B eller hepatit C virus

 • fetma med inlagring av fett i levern

 • giftiga ämnen som skadar levern

 • för höga halter järn eller koppar i levern

 • höga doser av vissa läkemedel

 • inflammation i levern av annan orsak

 • sjukdomar, såsom ovanliga så kallade autoimmuna sjukdomar

Symtom på skrumplever

I ett tidigt skede ger den bakomliggande sjukdomen inga eller få symtom, men när leverns funktion med tiden minskar kan skrumplever ge symtom.

Symtomen kan vara vaga, här är några exempel: 

 • Du kan må illa och få minskad matlust.

 • Du kan gå ner i vikt.

 • Du kan få ont i magen.

 • Du kan bli väldigt trött.

 • Du kan känna dig kraftlös.

När leverfunktionen minskat kan du också få gulsot, eftersom levern inte längre kan utsöndra ett gulfärgat ämne som kallas för bilirubin.

Gulsot ger följande symtom:

 • Du får mörk urin.

 • Du får ljus avföring.

 • Du blir gul i hud och ögonvitor.

 • Du drabbas av klåda.

När levern inte längre kan bilda koagulationsfaktorer, får du fler symtom:

 • Du får lättare blåmärken.

 • Det tar längre tid för sår att sluta blöda.

Vid tillräckligt nedsatt leverfunktion kan ett flertal allvarliga komplikationer uppstå:

 • Att du får högt blodtryck i leverns omlopp. Det kan leda till blödande magsår och att njurarna skadas. Det senare kan leda till njursvikt, som ibland är akut och mycket allvarligt.

 • Blodkärlen längst ner i matstrupen kan också börja bukta ut beroende på det ökade trycket. Dessa utbuktningar kallas för varicer och kan göra att blodkärlen spricker, vilket ibland orsakar en allvarlig blödning. Du kan då kräkas blod.

 • Fötterna vaderna och magen kan också svälla upp på grund av det ökade trycket, för att det ansamlas vätska. När vätska ansamlas i bukhålan så att magen sväller upp, kallas det för ascites.

 • Bakterieinfektion kan uppstå i buken om det ansamlats vätska. Det är allvarligt och ibland livshotande.

 • Blödande åderbråck kan uppkomma på kroppen.

 • Hjärnan kan bli sjuk, så kallad hepatisk encefalopati kan utvecklas. Det är en reaktion i hjärnan som ofta börjar ofta med vaga tecken och påverkar minnet, personligheten, koncentrationen och din reaktionstid.

 • Levercancer kan utvecklas som en följd av skrumplever.

Vad kan jag göra själv?

När levern är skadad kan den inte repareras, och det är väldigt viktigt att inte utsätta den för mera skador:

 • Det är mycket viktigt att du helt slutar dricka alkohol om du har skrumplever, eftersom alkohol skadar levern. Om du har svårt att sluta kan du få hjälp.

 • Använd inga andra läkemedel än de din läkare sagt att du kan använda, eftersom många läkemedel kan skada levern. Detta gäller både receptbelagda och receptfria läkemedel, samt naturläkemedel.

Behandling av skrumplever

Behandling av skrumplever beror på vad som är den bakomliggande orsaken:

 • Vid behov behandlas skrumplever med läkemedel för infektion eller inflammation.

 • Viktnedgång är en viktig behandling om skrumplever beror på fetma.

 • Om alkoholberoende är orsaken till skrumplever får du hjälp med att sluta dricka.

 • Du kan också få behandling mot specifika symtom, såsom läkemedel mot klåda, eller vätskedrivande läkemedel om du har svullna ben och fötter.

 • Om medicinsk behandling inte lyckas, är levertransplantation ett alternativ.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du tror att du har eller riskerar att få skrumplever.

Frågor och svar om skrumplever

Några frågor och svar kring skrumplever.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-02-22Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-08