Doktor.se

Lever, galla och bukspottkörtel

Medicinskt granskad

Levern, gallan och bukspottskörteln tillhör de organ som hjälper till med matsmältningen. Maten vi äter behöver brytas ner för att vi ska kunna få tillgång till näringsämnen. Här spelar dessa organ en viktig roll. I denna kategori finns information om olika sjukdomar och tillstånd som drabbar lever, galla och bukspottkörtel. Du kan alltid vända dig till oss på Doktor.se så hjälper vi dig att bedöma dina besvär.

Vad gör levern?

Levern sitter högt upp i buken på höger sida under revbenen. Detta organ fyller flera viktiga funktioner, bland annat att bilda ämnen som gör att vi kan smälta maten så att vi får i oss näring. Levern tar också hand om gifter som kommit in i kroppen, så att vi kan göra oss av med dem. 

Här är exempel på allt det viktiga arbete levern gör i kroppen:

  • Bildar galla, som bryter ner fettet i maten.

  • Utgör en lagringsplats för socker, fetter, vitaminer och järn.

  • Hjälper bukspottskörteln att reglera nivån av blodsocker i kroppen.

  • Tar hand om gifter och främmande ämnen så de kan utsöndras, till exempel etanol och läkemedel.

  • Bildar proteiner, bland annat plasmaproteiner som behövs i blodet.

  • Renar blodet, och lagrar blod.

Vad gör gallblåsan?

Bakom levern sitter gallblåsan, en liten säck där den galla som bildats i levern samlas och lagras. När vi äter drar gallblåsan ihop sig och pytsar ut galla i tarmen via gallgångarna. Gallan behövs för att lösa upp stora klumpar av fett så de omformas till små fettdroppar. Dessa kan sedan bearbetas vidare av enzymer så att näringen från fettet kan tas upp i tunntarmen. 

Vad gör bukspottkörteln?

Bukspottkörteln kallas även för pankreas (eller pancreas) och sitter i övre delen av buken, bakom magsäcken och precis vid tolvfingertarmen. Den bildar bukspott, eller pankreassaft som den tömmer ut i tolvfingertarmen för att underlätta matsmältningen. Bukspottet leds genom en gång (bukspottkörtelgången) som går ihop med gallgången, så att både galla och bukspott töms ut i tarmen. Bukspottet innehåller enzymer som behövs vid matsmältningen, till exempel enzymer som bryter ner proteiner och fett.

En annan viktig uppgift för bukspottkörteln är att bilda hormonerna insulin och glukagon som är nödvändiga för att hålla blodsockret i schack, och hormonet somatostatin som balanserar flera viktiga hormonsystem i kroppen.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Problem med lever, galla eller bukspottskörteln, antingen misstänkta infektioner eller andra svårigheter kan vara både oroande och besvärande och det är viktigt att ta problemen på allvar. Hos oss på Doktor.se finns både sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som kan ge dig råd och göra en bedömning av dina symtom. Vid hjälper dig med behandling och kan i flera fall skriva ut läkemedel på recept.

9 December, 20208 September, 2023