Doktor.se

Hodgkins lymfom

Medicinskt granskad

Hodgkins lymfom är en typ av cancer i lymfsystemet. Det finns flera olika undergrupper av sjukdomen. De flesta blir friska efter behandling, även om sjukdomen hunnit sprida sig.

Vad är Hodgkins lymfom?

Hodgkins lymfom är en form av lymfom som oftast startar i en lymfkörtel eller i tymus, som också kallas för brässen. Körteln är en del av immunsystemet och är framför allt viktig medan du är barn och immunsystemet fortfarande utvecklas. Cirka 200 människor i Sverige drabbas varje år av Hodgkins lymfom. Om du är sjuk en längre tid utan behandling kan sjukdomen påverka blodkropparna så att de inte kan fungera normalt. Sjukdomen kan även sprida sig till lungorna, levern och skelettet.

Här kan du läsa mer om olika former av lymfom, och om Non-Hodgkins lymfom och T-cellslymfom.

Olika stadier av Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom delas in i fyra olika stadier beroende på om cancern finns i en lymfkörtel, flera lymfkörtlar, på en eller båda sidor om diafragman och om cancern spridit sig utanför lymfkörtlarna och mjälten.

Orsak till Hodgkins lymfom

Det är okänt varför Hodgkins lymfom uppstår, men risken att drabbas kan vara högre om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är mellan 20 och 30 år, eller över 50 år.

 • Du har en autoimmun sjukdom

 • Du har HIV.

 • Du har genomgått en organtransplantation.

 • Du har haft körtelfeber.

 • Du har en eller flera nära genetiska släktingar som har eller har haft Hodgkins lymfom.

Symtom på Hodgkins lymfom

En eller flera förstorade lymfkörtlar på halsen eller i armhålan, som inte gör ont eller känns öm, är ett vanligt första tecken på Hodgkins lymfom.

Om tumören finns i tymus är det vanligt att den hunnit växa sig stor innan du vet om att du är sjuk. Den kan då trycka på lungorna så att du får hosta, svårt att andas och ont i bröstet. Stora tumörer på andra ställen i kroppen kan trycka på omkringliggande organ och göra att du får ont. Om tumören trycker på en nerv kan det göra att muskler eller huden domnar.

Sjukdomen kan också orsaka mer allmänna symtom såsom

 • att du är ovanligt trött och orkeslös

 • att du får feber

 • att du går ner i vikt

 • att du svettas mycket under nätterna

 • att det kliar på kroppen.

Om cancern spridit sig kan du få symtom på andra ställen i kroppen:

 • Om sjukdomen spridit sig till skelettet kan du få ont.

 • Om sjukdomen spridit sig till levern eller mjälten kan du få hårda knölar i magen.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att ta hand om dig själv för att må så bra som möjligt. Det gör också att du lättare orkar med din behandling. Prova att följa nedanstående råd:

 • Rör på dig, vardagsmotion är nyttigt.

 • Ät bra och hälsosam mat.

 • Vila när du är trött, hellre kortare stunder flera gånger om dagen än länge.

 • Gör sådant som du gillar och umgås med personer som får dig att må bra.

Om du vill ha stöd från andra som gått igenom något liknande som du, kontakta Cancerrådgivningen, Cancerfonden, Barncancerfonden eller Blodcancerförbundet.

Behandling av Hodgkins lymfom

Du får olika behandling beroende på om sjukdomen hunnit sprida sig till andra ställen i kroppen eller inte:

 • Om Hodgkins lymfom upptäcks tidigt får du intensiv behandling med cytostatika under två till fyra månader, följt av strålbehandling mot de områden där cancern började växa. En av ett flertal beprövade kombinationer av flera slags cytostatika används. Att kombinera olika cytostatika och olika behandlingar gör att du kan få en lägre dos av varje, vilket minskar biverkningarna.

 • Om sjukdomen spridit sig förlängs den intensiva cytostatikabehandlingen normalt till sex månader. Det är också vanligt att få strålbehandling i kombination med cytostatika.

 • I svåra fall, till exempel om sjukdomen kommer tillbaka, kan du behöva en stamcellstransplantation.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du känner dig ovanligt trött, får feber eller går ner i vikt utan förklaring, eller om du har svullna lymfkörtlar eller andra symtom som du tror kan bero på lymfom.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Vi kan hjälpa dig med rådgivning och bedömning av symtom. Doktor.se har även fysiska vårdcentraler på flera orter som du an vända dig till. Vid behov så hänvisar vi dig till vidare undersökningar.

Frågor och svar om Hodgkins lymfom

15 Februari, 202219 September, 2023