Doktor.se

Lymfsystemet

Lymfsystemet fyller en viktig funktion för att vi ska må bra. Det består av ett nätverk av lymfkärl och olika organ, bland annat mjälten och brässen. Lymfsystemet deltar i försvaret mot virus, bakterier och cancer. En annan viktig uppgift är att transportera bort överflödig vätska, och tillsammans med blodsystemet se till att upprätthålla vätskebalansen i kroppen.

Lymfsystemets delar

Lymfsystemet är en del av immunsystemet och utgörs av flera delar:

  • Lymfvätska och lymfkärl. Lymfvätska (lymfa) är en genomskinlig vätska som läckt ut ur de minsta blodkärlen i kroppen. Vätskan innehåller vatten, proteiner, vita blodkroppar, bakterier och skadade eller gamla celler. Lymfvätskan transporteras genom ett nätverk av kärl som täcker in hela kroppen. De kallas lymfkärl. Lymfvätskan transporteras långsamt, framför allt med hjälp av att muskler drar ihop sig när vi rör oss, vilket pressar vätskan framåt. I lymfkärlen finns klaffar som ser till att lymfan rör sig i rätt riktning. Lymfan transporteras sedan tillbaka till blodet genom att en stor bunt lymfkärl tömmer sitt innehåll i vener i höjd med nyckelbenen.

  • Lymfknutor. Lymfan passerar genom risgrynsstora knutor som fungerar som ett slags reningsfilter. Där renas lymfvätskan från sådant som kan skada kroppen, till exempel bakterier, virus, andra främmande ämnen eller tumörceller. Knutorna är fulllproppade av vita blodkroppar och plasmaceller som bildar antikroppar, och vid en infektion bildas ännu fler vita blodkroppar vilket gör att lymfknutorna svullnar. Lymfknutor kallas även för lymfkörtlar eller lymfnoder.

  • Mjälten. Är det största organet i lymfsystemet, och sitter högt upp i magen under revbenen på vänster sida. Mjälten fungerar på liknande sätt som lymfknutorna, och deltar i försvaret mot infektioner och skadliga ämnen. Den är också ett förråd för röda blodkroppar, och bryter ned skadade eller för gamla röda blodkroppar.

  • Brässen. Sitter intill hjärtat, och har en viktig funktion för utvecklingen av immunsystemet hos barn. Den är större hos små barn och minskar sedan i storlek. Kallas även för thymus. Här mognar en särskild sorts vita blodkroppar som kallas för T-lymfocyter eller T-celler, där T står för thymus.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss finns både sjuksköterskor och läkare som kan ge dig råd, en bedömning av dina symtom och vid behov ge behandling. Doktor.se har även fysiska mottagningar på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-12-23Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-19