Doktor.se

Kramp i ändtarmen

Kramp i ändtarmen kan bero på ett ofarligt smärttillstånd som heter proctalgica fugax. Det ger krampartade smärtor, ofta nattetid. Smärtan kommer från att bäckenbottens muskler krampar. Krampattackerna brukar pågå några minuter i taget, men kan ibland hålla på i en halvtimme. Tillståndet är ofarligt och brukar gå över av sig självt efter några år. Andra orsaker till kramp i ändtarmen kan vara att det bildats en spricka i ändtarmsöppningen, en så kallad analfissur. Kramper kan i ovanliga fall bero på allvarliga sjukdomar.

Orsaker till kramp i ändtarmen

Kramp i ändtarmen kan bero på proctalgia fugax, ett smärtsamt men ofarligt tillstånd som brukar gå över av sig självt. I vissa fall kan kramper i ändtarmen bero på allvarliga sjukdomar som kan kräva behandling, så som tarmcancer, därför är det bra att bli undersökt för att ta reda på den underliggande orsaken. Om du har kramp i ändtarmen, kan du få genomgå:

  • rektalpalpation (att läkaren undersöker analöppningen med ett handske-klätt finger)

  • rektoskopi och proktoskopi (undersökningar som innebär att läkaren tittar in i ändtarmen med ett ihåligt plaströr)

  • tjocktarmsröntgen.

Behandling av kramp i ändtarmen

Behandling av kramp i ändtarmen beror på orsaken. För proctalgia fugax behövs ofta ingen behandling, eftersom tillståndet oftast går över av sig självt. För svårare fall kan läkaren skriva ut kramplösande läkemedel, eller läkemedel som stimulerar sympatiska nervsystemet.

Analfissur behandlas med kräm som påskyndar läkningen. Tarmcancer behandlas genom operation, och även med cellgifter och strålning.

När bör jag söka vård?

Har du kramper i analöppningen bör du söka vård på din vårdcentral, eftersom kramperna kan ha en allvarlig orsak. Speciellt viktigt är det att du söker om du har symptom som:

  • blod och slem i avföringen

  • förändrade avföringsvanor, till exempel omväxlande lös och hård avföring

  • en känsla av att inte kunna tömma tarmen helt

  • smärtor i buken

  • en dov, molande smärta när du bajsar

  • en knuta som du känner när du torkar dig

  • aptitlöshet, viktnedgång eller sjukdomskänsla.

Ifall det är helg kan du vänta tills nästa vardag.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till. Här arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med att bedöma symtom och ge råd. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning.

Ewa Lundborg - Doktor.se2023-01-17Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-19