Doktor.se

Slem i avföringen

En mindre mängd slem i avföringen är normalt. Om du däremot har en större mängd slem kan det vara tecken på tarmsjukdom, särskilt om du samtidigt har diarré, blod i avföringen, feber, buksmärtor, förändrade avföringsvanor eller viktminskning.

Orsak till slem i avföringen

Avföring innehåller normalt en liten mängd slem, ett geléliknande ämne som dina tarmar bildar för att hålla tjocktarmens slemhinna glatt och smidig. Lite genomskinligt slem i avföringen, eller lite vitt slem i avföringen, är alltså helt normalt. Mer slem än vanligt kan bildas vid till exempel glutenintolerans eller laktosintolerans, magsår eller förstoppningsdiarré. Vid förstoppningsdiarré har det bildats en hård klump av avföring som blockerar tarmen, och enbart lös avföring och slem kan rinna förbi. IBS, iritable bowel syndrome, kan också orsaka ökad mängd slem i avföringen, ofta tillsammans med förstoppning, diarré, magont och gaser.

Större mängder slem kan vara tecken på allvarligare tarmsjukdom.

  • Om du förutom slem även har symtom som blod i avföringen, diarrér, smärta och sjukdomskänsla, kan det vara tecken på inflammatorisk tarmsjukdom som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.

  • Om du har gult slem i avföringen, och symtom som diarré och smärtor till vänster i magen, kan det röra sig om inflammerade tarmfickor, eller divertikulit som det också heter.

  • Om du förutom slem får förändrade avföringsvanor en längre tid – till exempel går på toaletten oftare eller mer sällan, eller inte kan tömma tarmen riktigt – kan det vara ett tecken på en allvarlig sjukdom och behöver därför utredas. Misstanken förstärks om du samtidigt har symtom som viktnedgång, trötthet, diarré, buksmärtor och blod i avföringen.

Behandling av slem i avföringen

Slem i avföringen behöver bara behandling om det är tecken på tarmsjukdom. Då har du oftast även andra symtom. En mindre mängd slem i avföringen är normalt och kräver ingen behandling.

När bör jag söka vård?

En liten mängd slem i avföringen är normalt, men du bör söka vård på din vårdcentral om du märker en ökad mängd slem i avföringen. Särskilt viktigt att söka är det om du samtidigt ser blod i avföringen eller får förändrade avföringsvanor, till exempel behöver bajsa mer ofta eller mer sällan, eller har svårt att tömma tarmen ordentligt.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till. Här arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med att bedöma symtom och ge råd. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning.

Frågor och svar om slem i avföringen

Ewa Lundborg - Doktor.se2023-01-13Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18