Doktor.se

Salmonella

Medicinskt granskad

Salmonella är en magsjukdom som sprids via felhanterad mat och dryck. Du kan få hög feber och diarré, men de flesta får lindriga besvär som går över snabbt. Det är vanligt att smittas utomlands. 

Vad är salmonella?

Salmonella är namnet både på en typ av bakterie och på sjukdomen som dessa bakterier orsakar. Det finns över 2500 undertyper av salmonellabakterier, men två huvudtyper. Den vanligaste orsakar en tarminfektion. Tjocktarmen blir då inflammerad, vilket gör att tarmen inte kan ta upp vätska och näringsämnen från mat och dryck lika bra som vanligt, och du får diarré. Den andra huvudtypen av salmonellabakterier orsakar blodförgiftning, genom att bakterier tar sig in i blodet. Denna form av sjukdomen är allvarlig men ovanlig. 

Salmonella är en anmälningspliktig sjukdom, vilket innebär att den läkare som upptäcker sjukdomen är skyldig att anmäla den till smittskyddsenheten i den aktuella regionen, för att vidspridd smitta ska kunna undvikas.

Orsak till salmonella

Salmonellabakterien sprids främst via mat som inte är tillräckligt tillagad, eller frukt och grönsaker som inte blivit ordentligt sköljda. Du behöver få i dig många salmonellabakterier för att bli sjuk. Att sjukdomen sprids mellan människor är väldigt ovanligt, men det kan hända. Det är då oftast mellan personer i samma familj eller på förskolor. Sjukdomen smittar oftast inte efter att diarrén har gått över, men det kan hända. Bakterierna kan finnas kvar i tarmen i upp till några månader.

Viktigt att veta om salmonella

Du behöver prata med din arbetsgivare om du har salmonella och arbetar med något av följande:

 • Matberedning, eller livsmedel som är oförpackade.

 • Vård av spädbarn.

 • Med personer som har nedsatt immunförsvar.

För dessa typer av arbeten gäller särskilda regler enligt Smittskyddslagen.

Symtom på salmonella

Typiska symtom vid salmonella är 

Du kan också må illa, kräkas och få ont i huvudet. En del blir väldigt sjuk av salmonella, men de flesta får lindriga symtom som går över ganska snabbt, och vissa märker inte ens att de har blivit smittade. Det är vanligt att salmonella ger symtom mellan ett och tre dygn efter att du blivit smittad. 

Den allvarligare varianten av salmonella som orsakar blodförgiftning, gör att du får hög feber och ibland påverkat allmäntillstånd. 

Vad kan jag göra själv?

Du kan förebygga att bli smittad, och att smitta andra om du själv är sjuk, genom att följa nedanstående råd:

 • Ät bara mat som är väl tillagad, det vill säga väl genomstekt eller kokt. 

 • Undvik att äta mat som stått framme i värme. 

 • Stanna hemma från jobb eller skola så länge du har diarré. Små barn ska också stanna hemma från förskolan. 

 • Laga inte mat till någon annan än dig själv så länge du är sjuk, och helst inte ens till dig själv. 

 • Tvätta händerna med vatten och flytande tvål efter varje toalettbesök och före varje måltid.

 • Städa toaletten noga och ofta, håll den ren och avtorkad. Om du har möjlighet, använd en egen toalett så länge du är sjuk. 

 • Tvätta händerna noga direkt efter att du bytt blöja på ett barn och rengör ytan där du hållit till, särskilt om du vet att barnet är smittat med salmonella. 

 • Bada inte i pool så länge du har diarré och minst en vecka efteråt.

 • Var väldigt noga med din handhygien under några månader efter att du varit sjuk i salmonella.  

Behandling av Salmonella

Du blir oftast bra inom en eller två veckor. Medan du har diarré är det viktigt att du får i dig vätska, för att kompensera för den vätska kroppen förlorar. Det är särskilt viktigt för små barn. Drick gärna lite i taget men ofta. Vätskeersättning är också bra att få i sig. Du kan prova att äta som vanligt igen så snart du känner dig bättre. 

Om du har mycket hög feber, kraftig eller blodig diarré, om du fått blodförgiftning, eller om du har andra sjukdomar som gör dig extra utsatt, kan du behöva vårdas på sjukhus. Du kan behöva få dropp för att få i dig vätska och näring och en del behöver behandling med antibiotika. 

När bör jag söka vård?

Sök vård genast om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har diarré samtidigt som du har hög feber och frossa.

 • Du har diarré och känner dig samtidigt väldigt trött och svag.

 • Du har blodiga diarréer.

 • Du har väldigt ont i magen. 

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Om du misstänker att du har salmonella ska du vända dig till en vårdcentral för provtagning. Doktor.se har fysiska mottagningar på ett flertal orter som du kan vända dig till. 

Frågor och svar om Salmonella

Ewa Lundborg - Doktor.se2021-11-08Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18