Doktor.se

Sorkfeber

Medicinskt granskad

Sorkfeber är en virussjukdom som främst förekommer norr om Dalälven. Du kan få sorkfeber om du andas in damm som innehåller urin eller avföring från skogssorkar. Vanliga symtom är hög feber, sjukdomskänsla och värk på olika ställen i kroppen. Det är också vanligt att kissa mindre.

Orsak till sorkfeber

Sorkfeber orsakas av Puumulaviruset som tillhör gruppen hantavirus. Viruset finns hos skogssorkar, som själva inte tycks bli sjuka men kan sprida viruset med sin saliv, avföring och urin så att människor drabbas. Människor tycks inte smitta varandra, och hundar och katter drabbas inte av viruset.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från smittotillfället tills du blir sjuk, är mellan två och sex veckor. Diagnosen sorkfeber kallas inom vården för nefropathia epidemica.

Symtom på sorkfeber

Sorkfeber kan ge symtom som:

 • att du får hög feber

 • att du får muskelvärk

 • att du får huvudvärk

 • att du får yrsel

 • att du har en allmän sjukdomskänsla

 • att du känner dig mycket trött

 • att du mår illa och kräks

 • att du får hosta och halsont, ibland andfåddhet

 • att du blöder näsblod

 • att du får dimsyn

 • att du får svåra smärtor i mage och rygg

 • att du kissar mindre (i början av infektionen).

Njurarna påverkas ofta vilket ger sänkt funktion i njurarna de första veckorna. Det kan ge viktuppgång och svullnad. Sjukdomen kan göra dig rejält sjuk, men nästan alla blir friska. Du är sedan immun mot sorkfeber,  vilket innebär att även om du utsätts för viruset kommer du inte att bli sjuk på nytt. 

Vad kan jag göra själv?

Du kan minska risken att få sorkfeber genom att vara försiktig i miljöer där sorkar vistas. Skogssorkar som bär på viruset finns främst norr om Dalälven. Här är exempel på saker du kan göra för att minska smittrisken:

 • Undvik att röra vid och ha direkt kontakt med gnagare.

 • Använd handskar om du behöver hantera döda sorkar eller sorkavföring.

 • Använd handskar om du behöver hantera ved eller andra föremål som finns där det kan finnas sorkar.

 • Om du behöver städa i ett uthus eller annat utrymme där sorkar kan ha varit bör du använda handskar och undvika att virvla upp och andas in damm. Spraya med vatten och diskmedel och städa med våt engångstrasa eller mopp istället för att dammsuga eller sopa. Tvätta händerna noggrant efteråt.

 • När du krattar trädgården på våren är det smart att göra det efter ett regn. Då minskar risken att du andas in dammet som kan innehålla smitta.

 • Försök att undvika att sorkar kommer in i huset genom att täta ventiler, rörgenomgångar och springor.

Behandling vid sorkfeber

Det finns ingen specifik behandling mot sorkfeber, men behandling kan ges mot symtom. Du kan till exempel använda läkemedel som sänker feber eller lindrar smärta. Välj då i första hand läkemedel som innehåller paracetamol (till exempel Alvedon eller Panodil). Ipren och Voltaren bör undvikas eftersom det kan förvärra virusets påverkan på njurarna. De flesta blir friska av sig själva inom en till två veckor, men kan känna sig trötta och medtagna i ytterligare några veckor.

I vissa fall påverkas njurarna så mycket att förmågan att rena blodet blir nedsatt. Om det händer krävs vård på sjukhus. I enstaka fall kan sorkfeber bli så allvarligt att det krävs intensivvård.

När bör jag söka vård?

Om du misstänker att du har sorkfeber bör du söka vård.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss finns erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig bedöma dina symtom och ge rådgivning. Om du mår mycket dåligt bör du söka vård akut.

Frågor och svar om sorkfeber

Några frågor och svar kring sorkfeber.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-12-03Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18