Doktor.se

Halsfluss

Vid halsfluss har halsmandlarna blivit infekterade av virus eller bakterier. Det gör ont när du sväljer, och du kan ha feber. Halsfluss går ofta över av sig själv, men ibland behövs behandling.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Hos oss arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig bedöma dina symtom vid halsfluss och ge dig råd. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare till fysisk vård för provtagning och eventuell behandling. Detta då ett prov från halsmandlarna behövs för att eventuell antibiotika ska skrivas ut. Doktor.se har även fysiska mottagningar på ett flertal orter som du kan vända dig till.

Orsaker till halsfluss

Halsfluss kallas inom vården för akut tonsillit och är en infektion i halsmandlarna som orsakas av antingen bakterier eller virus. Virus är den vanligaste orsaken, till exempel i samband med en förkylning eller influensa. Halsfluss på grund av bakterier orsakas oftast av streptokocker, närmare bestämt en sorts bakterier som heter Streptococcus pyogenes, som även kallas grupp A-streptokocker. Den här typen av halsfluss har en inkubationstid på ett par dagar från det att du smittats tills första symtomen uppkommer. Infektioner på grund av streptokocker är vanligast under vinter och vår. 

Halsmandlarna, tonsillerna, är två körtlar som sitter i svalget. Vid halsfluss blir halsmandlarna röda, svullna och inflammerade och det gör ont att svälja.

Symtom vid halsfluss

Halsfluss ger ofta symtom som:

 • att det gör ont i halsen, särskilt när du talar eller sväljer

 • att det är svårt att svälja

 • att du har ömma och svullna lymfkörtlar på halsen och vid käken

 • heshet

 • grötigt tal

 • feber (halsfluss utan feber förekommer också)

Om det är förkylningsvirus som är orsaken kan halsfluss ge ytterligare symtom som:

 • Hosta

 • Snuva

 • Muskelvärk

 • Huvudvärk

 • Illamående och kräkningar

Symtomen är snarlika oavsett om orsaken till halsfluss är virus eller bakterier. Några skillnader är att halsfluss på grund av bakterier sällan ger snuva och hosta, och att bakterieinfektion ofta ger en beläggning på halsmandlarna.

Halsfluss hos barn

Liksom hos vuxna är den vanligaste orsaken till halsfluss hos barn virus. Det är ovanligt att barn under tre år får halsfluss av bakterier. 

Små barn har svårare att beskriva var det gör ont. De kan vara trötta och hängiga och klaga på värk på olika ställen, som upp mot öronen eller i huvudet. Det kan märkas att barn har ont i halsen när de försöker svälja, eller genom att de undviker att äta eller dricka. Barn kan också få andra symtom som kräkningar och ont i magen.

Hur kan jag förebygga halsfluss?

Halsfluss förebyggs på samma sätt som luftvägsinfektioner, genom att till exempel:

 • Tvätta händerna ofta och regelbundet (minst 20 sekunder)

 • Använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten

 • Undvika nära kontakt med de som är sjuka

 • Undvika att dela mat, dricksglas och bestick

 • Rengöra mobil, fjärrkontroll och tangentbord regelbundet

 • Diska nappflaskor, nappar och annat som barn stoppar i munnen

 • Hosta eller nysa i en pappersnäsduk som du sedan slänger, alternativt i armvecket

 • Inte dela handdukar i familjen

 • Inte dela tandkrämstub med den som är sjuk

 • Byta tandborste efter att du blivit frisk så du inte riskerar att få infektionen igen

Vad kan jag göra själv?

Det finns mycket du kan göra själv för att lindra besvären från halsen och underlätta tillfrisknandet. Här är några exempel:

 • Vila och ta det lugnt. Det underlättar för kroppens immunförsvar att bekämpa infektionen.

 • Se till att dricka, även om det är svårt att svälja. Många tycker kalla drycker har en lenande effekt, prova dig fram. Det viktigaste är att du få i dig vätska.

 • Ät mat som är lätt att svälja. Kalla livsmedel som kylda soppor, glass eller youghurt kan gå lättare.

 • Använd lenande halstabletter

 • Det finns receptfria läkemedel som sugtabletter och spray som kan lindra och ha viss bedövande effekt vid halsont. Fråga på apoteket. 

 • Om febern och smärtan är besvärande kan du använda receptfria läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen som är både febernedsättande och smärtlindrande.

 • Undvik eller dra ner på rökning.

Behandling vid halsfluss

I de flesta fall går halsfluss över av sig själv, oavsett om orsaken är virus eller bakterier. Om infektionen beror på bakterier behövs ibland behandling med antibiotika. Det är viktigt att fullfölja hela behandlingen med antibiotika även om symtomen har försvunnit. Genom att fullfölja kuren minskar risken för återinsjuknande och att bakterierna blir motståndskraftiga mot behandlingen, så kallad resistens.

När bör jag söka vård?

De flesta som får halsfluss behöver inte söka vård utan symtomen går över med vila och eventuell receptfri behandling.

Om något av följande stämmer in bör du söka vård:

 • Om besvär av halsont inte går över efter par veckor

 • Om du har ont i halsen med hög feber i två dagar men inga förkylningssymtom

 • Om du har ont i halsen och samtidigt får feber och utslag 

Om du får mycket ont på ena sidan av halsen och det är svårt att gapa ska du söka vård direkt.

Frågor och svar om halsfluss

Några frågor och svar kring halsfluss.

Ewa Lundborg - Doktor.se2020-04-02Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18