Doktor.se

Slem i halsen

Medicinskt granskad

Slemmet har en viktig funktion i våra luftvägar, eftersom det fångar upp små partiklar och irriterande ämnen. Flimmerhåren förflyttar sedan slemmet uppåt och ut ur luftvägarna. När luftvägarna blir irriterade av till exempel ett virus, damm eller rök bildas det mer slem, och slemmet blir också segare.

Behandling vid slem i halsen

Behandlingen vid slem i halsen anpassas beroende på den underliggande orsaken:

  • En vanlig förkylning kan ge slemhosta i flera veckor efteråt, men kräver sällan behandling eftersom den går över av sig själv.

  • Ifall du har lungsjukdomen KOL, kan ökad slembildning betyda att du är försämrad i din KOL, och då är behandlingen antibiotika, kortison och bronkvidgande inhalationer.

  • Vid astma och allergi brukar antihistaminer och inhalationsmediciner hjälpa, och vid reflux och sura uppstötningar förskrivs ofta magsyrehämmande preparat.

När bör jag söka vård?

Om du har hosta efter en förkylning som inte gått över på sex veckor bör du kontakta din vårdcentral. Om du har KOL, astma, allergi eller reflux och upplever förvärrade symtom ska du också kontakta din vårdcentral. Har du andningssvårigheter ska du ringa 112.

Hur kan Doktor.se hjälpa mig?

Doktor.se har fysiska mottagningar på flera orter som du kan vända dig till. Här arbetar erfarna sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa dig med att bedöma symtom och ge råd. Om det behövs kan vi hänvisa dig vidare för utredning.

Orsak till slem i halsen

En vanlig orsak till ökad mängd slem i halsen är en luftvägsinfektion, orsakad av ett virus eller en bakterie. Vid en infektion bildar luftvägarnas slemhinnor ett segt slemskikt för att bygga upp en barriär mot mikroorganismerna, så att de inte kan ta sig vidare in i kroppen. Detta slemskikt är så segt att flimmerhåren inte kan förflytta det. Mot slutet av en förkylning måste det sega slemskiktet istället hostas upp, och du får en slemhosta. Segt slem i halsen och slemhosta kan stanna kvar flera veckor efter att infektionen gått över.

Samma sorts slemskikt bildas vid kroniska lungsjukdomar som till exempel KOL, men eftersom inflammationen är kronisk stannar slemmet kvar och ackumulerar bakterier som skadar lungorna. Slemmet går då från att vara skyddande till att bli skadligt.

Andra orsaker till ökad mängd slem i halsen kan vara:

  • pollen- eller pälsdjursallergi, som också brukar ge nästäppa, snuva och hosta

  • astma, som också kan ge pipande andning, hosta och andningssvårigheter

  • reflux och sura uppstötningar, vilket kan ge hosta, slem och klumpkänsla i halsen.

Vad kan jag göra själv?

Ifall du har KOL kanske du har fått andningsövningar från en fysioterapeut som kan hjälpa till att mobilisera slemmet. Annars kan du leta upp filmer med övningar genom att söka på ”andningsgymnastik” på Youtube. Det finns också receptfria, slemlösande läkemedel att köpa på apoteket.

Frågor och svar om slem i halsen

Ewa Lundborg - Doktor.se2022-11-18Filip Saxena, chefläkare - Doktor.se2023-09-18